Рідна мова - барвінкова


Творчі завдання з української мови
Правопис слів з ненаголошеними [е][и]
Щоб дізнатися як правильно писати слова з ненаголошеними голосними звуками [е] та [и] треба
 • змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Напиклад: зерно́-зе́рна;
 • дібрати синоніми з наголошеним звуком. Напиклад: пеньо́к-пень, риба́лка-ри́бний.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.
Л..бединий – …, в..шневий – …, ц..гляний – …, ч..рвневий – …, бл..скучий – …, п..ро – …, ст…бло – …, кр..ло – …, ч..сло – …, ст..пи – …, гр..би – …, с..ло – …, л..сиця – … .
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.
Кр..хкий – …, гл..бокий – …, в..сна – …, з..ма – …, в..рба – …, в..сло – …, ц..гляний – …, кр..хкий – …, т..мніє – … .
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
З..рно зібране. З..мля йде на спочинок. Т..хенько шумить вітер, співаючи свою сумну осінню пісню. А у садах ще кипить робта. М..довим ароматом пахнуть груші. Ще в..сять на гілках пізні сорти яблук, с..ніють між з..леним листям товстобокі сл..вки, зв..сають в..ликі грона винограду.
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
До с..ла летить ст..повий орел. Він має в..еличезні крила. Одним помахом крил орел піднявся на д..сяток метрів. Х..жак шукає їжу. Пташки поховалися. Стало т..мніти. Орел їжі не знайшов. С..рдитий полетів до моря.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 • Звуки [дз], [дз’] на письмі позначає буквосполучення дз, а звук [дж] – буквосполучення дж.
 • При переносі слів буквосполучення дздж розривати не можна.
 • Буква щ позначає два звуки: [ш] та [ч].
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
Лісові дзвіночки
Дівчинка Олеся була в лісі. Аж чує щось (з, дз)венить. Прислухалася. А то лісові (з, дз)віночки. Хто ж це (з, дз)вонить тими (з, дз)віночками?
(Дз, З)аглядає Оленка в с(и, е)неньку квіточку. Аж там (дз, з)олоті б(дж, ж)ілки-трудівнички солодкий м(и, е)док беруть.
 • Добери і запиши перевірні слова до виділених слів.
 1. Спиши, поділяючи слова для переносу.
Родзинки, кукурудза, сиджу, дзюрчить, подзвонив, ґудзик, бджоляр, джинси.
 1. Прочитай загадки-добавлянки і відгадай їх.
Кличе учнів на урок
гучно й весело …
Вода холодна струменить
усіх нас хоче напоїть.
Воно поблискує, мов скло,
прозоре й чисте …
Біля гаю хатку має
і нектар з квіток збирає.
Кружляє цілий день мала.
Здогадались, хто?…
Над квітками він літає,
гучно крилами махає,
що аж втік метелик.
Ви впізнали, хто це? …
Довідка: джерело, дзвінок, бджола, джмелик.
 • Виконай звуко-буквений аналіз слів-відгадок.
 1. Із поданих слів спочатку випиши ті, в яких букв більше, ніж звуків, а потім – ті, в яких звуків більше, ніж букв.
Джміль, олівець, кукурудза, їжа, лящ, щука, дзиґа, дощ, борщ, малює, джерело.
 1. Прочитай текст і спиши його.
Молоденький щиглик облюбував наш сад. Щовечора прилітав птах і весело щебетав. А потім він зник. Щодня ми виглядали його, та марно. Пройшло декілька днів і щиглик повернувся, але не сам, а з щиглихою. Нашому щастю не було меж. Щебет пташок лунав на весь сад.
 • Підкресли слова з буквою щ.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.
Український віночок – неповторний символ України, а його плетіння – своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля з якими вплітати. Тоді віночок стане оберегом, берегтиме від зла.
До в..ночка вплітают..: мал..ву, чорнобривці, барв..нок, волошку, мак, калину, безсмертник, деревій, незабудки, л..бисток, ромашку, хміл.. . Кожна з цих рослин має л..карські властивості.
 • Спиши другий абзац, уставляючи пропущені букви.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Буква ь позначає м’якість попереднього приголосного звука.
 • Під час переносу буква ь залишається з попередньою буквою.
 • Буквосполучення ьо при переносі розривати не можна.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
С..годні видався погожий ден..ок. По син..ому небу пливли білі хмаринки. В осінн..ому повітрі літало тонен..ке павутиння. Виводив у парку прощал..ну пісен..ку дрізд.
 1. Запиши слова, і поділи їх для переносу, де це можливо.
Льотчик, льон, сьомий, рульовий, працьовитий, льох, сльози, тіньовий, мальований, польовий, тюльпан, опеньки, лялька, кицька, маленький, мальви.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.
На узбережжі Чорного моря розташовані спортивні табори для школярів. Відпочинок тут поєднують із заняттями фізкультурою та спортом, щоденними тренуваннями. Чисте повітря, фізичні навантаження, плавання, спортивні змагання сприяють зміцненню здоров’я молоді.
 • Випиши слова з подовженими приголосними звуками, поділяючи їх на склади ля переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Утвори та запиши слова, додавши останній склад.
Чита..                         смі..                            вугі..
малюва..                    взу..                            зі..
оповіда..                    пла..                           гі..
навча..                       бага..                          бади..
 • Слова першого стовпчика поділи рисками на склади для переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз слів другого стовпчика.
 • З одним із слів третього стовпчика склади і запиши речення.
 1. Спиши текст, уставляючи слова з довідки.
На … ріс старий дуб. Розлоге … було густо вкрите брунатним листям. Навкруги розносилося його тихе … . Міцне … дуба випиналось із землі, густо вкритої рудим листям та жолудями. Тому дикі кабани часто навідувалися сюди, щоб поласувати смакотою.
Довідка: гілля, коріння, узліссі, шарудіння.
 1. Спиши, вставляючи потрібні букви.
Споживан..я в їжу овочів та фруктів, соків, ягідних морсів сприяє підвищен..ю імунітету людини. Активний відпочинок на свіжому повітрі, регулярні занят..я спортом зміцнюють організм, покращують самопочут..я, запобігають захворюван..ям.
АПОСТРОФ
 • Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки [й’а], [й’у], [й’е], [й’і].
 • Під час переносу з рядка в рядок апостроф не відривають від попередньої букви.
Тренувальні вправи
 1. Прочитай словосполучення. Заміни їх за зразком.
Спів солов’я – …, будинок з дерева – …, грунт з торфу – …, стріха з соломи – …, квакання жаби – … .
Зразок. Спів солов’я – солов’їний спів.
 1. Спиши, вставляючи апостроф, якщо потрібно.
Сім..я, мор..як, пір..я, бур..ян, здоров..я, св..ято, матір..ю, п..ятниця, п..юре, п..ють, п..чиво, в..юн, історі..я, ім..я, здоров..я, верхів..я, р..ятувати, хом..як, бур..як.
 • Слова з апострофом поділи рисками на склади.
 1. Спиши, вставляючи пропущені орфограми.
Подвір..я
Наше подвір..я в..лике. Валер..ян і Улянка випололи на н..ому бур..ян. Потім розбили квітник. Посіяли насі..я квітів. Хлоп..ята розчистили майданчик. Там усі ми граємо в м..яча. Вес..ло і гарно на нашому подвір..ї.
В_села сімейка
Минулої в_сни у нас під дахом оселилася в_села гороб_яча сім_я. Наносили дорослі горо_ці багато пір_їнок і прутиків. Вилупилося у гніздечку п_ятеро голуб_яток. Дз_обики у них жовті, а замість пір_ячка у пташенят тільки ріден_кий пушок.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
ІМЕННИК
Іменники – це слова, які називають предмети та відповідають на питання хто? що?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст
Готується до зими тваринне царство. Роблять запаси білочки й бобри. Облаштовують нори миші й борсуки. Готується до зимової сплячки їжак.
А щодо зайця, то в нього турботи не тільки про житло і їжу, а й про власну шубку – з першим снігом треба міняти сіру на білу, щоб мисливці не вгледіли, щоб лисиця чи вовк не спіймали.
 • Спиши перший абзац. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Випиши з тексту іменники за зразком.
Зразок. (Хто?) Білочки, …, …, …, … .
(Що?) Царство, …, …, … .
 1. Назви предметів заміни за зразком.
Однина          Множина                 Множина                 Однина
гриб                гриби                         зайці                           заєць
кут                  …                               книжки                      …
птах                …                               корови                       …
олівець           …                               огірки                        …
стіл                 …                               зошити                      …
будинок         …
 1. До слів, які відповідають на питання хто? добери слова, які відповідають на питання що?
Зразок. Пекар – пекарня.
Садівник – …, двірник – …, фокусник – …, льотчик – …, майстер – …, шахтар – …, футболіст – …
 1. До слів, які відповідають на питання що? добери слова, які відповідають на питання хто?
Зразок. Ліс – лісник.
Школа – …, море – …, лікарня – …, міліція – …, комбайн – …, бібліотека – …, літак – … .
 1. Спиши, вставляючи потрібні за змістом іменники.
Знову завітала до нас холодна _____. Все навкруги вона вкрила пухнастим _____. Тільки _____ і _____ стоять зеленими. Дуже раді зимі _____ . Вони ліплять снігову _____, катаються на _____ і _____ .
ВЕЛИКА БУКВА ПИШЕТЬСЯ:
 • В іменах, прізвищах та по батькові людей.
 • В кличках тварин.
 • В назвах міст, сіл, річок.
 • В назвах вулиць, площ і майданів.
 1. Утвори назви міст від назв мешканців.
Зразок: Лвів’янин – Львів.
Харків’янин – …, чернігівець – …, одесит – …, донеччанин – …, хмельничанин – … .
 1. Добери по кілька назв до кожної групи слів.
Міста: …, …, …, …, … .
Ріки: …, …, …, …, … .
Села: …, …, …, …, … .
Письменники: …, …, …, …, … .
 1. Прочитай лист дівчинки, яка хоче з тобою познайомитися.
Добрий день! Я – Іринка Петренко. Живу на Хмельниччині, у старовинному місті Кам’янець-Подільський на вулиці Північній. За красу і неповторність моє місто називають перлиною Поділля. Через моє місто протікає річка Смотрич. На її берегах розташовані села Шутнівці, Цвіклівці, Устя.
У мене є подруга Марічка. Вона живе на вулиці Соборній. Ми хочемо з вами товаришувати.
 • За зразком листа, який написала Іринка, склади і запиши свій лист.
ПРИКМЕТНИК
Прикметники – це слова, які називають ознаки предметів та відповідають на питання: який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст.
Обереги – давні добрі символи нашого народу. Їхнє коріння сягає глибини століть. Здавна живуть мамина пісня, татова хата, дідусева казка, бабусина вишивка. Оберігайте традиції минулого! З любов’ю й теплом ставтесь до народних символів.
 • Випиши з тексту іменники, та зв’язані з ними за змістом прикметники за зразком.
Зразок. Обереги (які?) давні, добрі.
Пісня (яка?) …, хата (яка?) …, вишивка (яка?) …, казка (яка?) …, символи (які?) … .
 1. До поданих прикметників, добери антоніми і запиши їх.
Свіжі квіти – … квіти, свіжа сорочка – … сорочка, свіжі новини – … новини, свіжий батон – … батон.
Слова для довідки: зів’ялі, старі, черствий, брудна.
 1. Добери прикметники
На небі світило … сонечко. Раптом насунула … хмара. Пішов … дощ.
Прийшла … весна. Світить … сонечко. Пташки співають … пісні.
Оленка зав’язала … стрічку. У полі зацвіли … маки. У лісі дзюрчить … струмок. Яскраво світить … сонечко. Тарас читав … оповідання.
Скільки в лісі всього цікавого й корисного! У лісі ми насолоджуємося … природою, слухаємо … спів, спостерігаємо за … мешканцями, дихаємо … повітрям, відпочиваємо.
 1. Доберіть прикметники протилежні за значенням.
Далекий – близький, добрий – …, гарячий – …, легкий – …, рівний – …, вузький – …, короткий – …, темний – …, солодкий – … .
 1. Замініть виділені дієслова прикметниками і записати за зразком.
Промінь сонця – сонячний промінь, хліб з пшениці – …, сік з вишні – …, шафа для книг – …, книга з бібліотеки – …, гілка яблуні – …, плаття з шовку – …, одяг на свято – …, дорога через степ – … .
 • Підкресли прикметники хвилястою лінією.
ДІЄСЛОВО
Дієслова – це слова, які називають дії предметів і відповідають на питання: що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що робитиме? що зробить?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст. Випиши всі дієслова.
Тихо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець. Лісові тварини не бояться снігу й морозу. Одяглися звірятка в тепле хутро, а пташки – в густий пушок, і шукають собі їжу.
Вилізла із нори мишка, озирнулася навкруги. Тихо. Очі сліпить білий сніжок. Поласувала сухим насінням і почала хутро чистити. Раптом стрибнула на пеньок білка з шишкою. Сіла і почала снідати.
 1. Прочитай текст. Поміркуй, які квітучі кімнатні рослини ти знаєш?
Орхідеї потрапили до Європи у вісімнадцятому столітті. Надзвичайна краса квітки і пянкийаромат заворожили усіх. Люди прикрашали орхідеями оселі. Модниці прикріплювали квітку до одягу.
 • Випиши з тексту дієслова до іменників.
Орхідеї (що зробили?)…; краса і аромат (що зробили?)…; люди (що зробили?)…; модниці (що зробили?)… .
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Спиши текст, вставляючи пропущені букви. Підкресли дієслова.
Домашні тварини живут_ з л_диною. Вона піклуєт_ся про них: годує доглядає прибирає за ними. Першим біля людини з_явився собака й охоче взявся допомагати їй на полюва_і, захищати від хижих звірів, стерегти _итло. Він став людині вірним другом.
 1. З’єднай словосполучення лівого стовпчика із словами з правого стовпчика. Запиши 3 з них на власний вибір.
Ходити на голові                             •                      •          соромитися
пекти раків                                       •                      •          дрімати
грати на нервах                                •                      •          дратувати
клювати носом                                 •                      •          бешкетувати
байдики бити                                   •                      •          сміятися
тримати язик за зубами                   •                      •          мовчати
шкірити зуби                                    •                      •          лінуватися
 1. Від іменників утвори та запиши дієслова за зразком.
Праця, письмо, повага, лікар, жарт, сад.
Зразок. Малювання – малювати, …
СЛУЖБОВІ СЛОВА
 • Прийменники – це службова частина мови. Вони служать для зв’язку слів у реченні.
 • До прийменника не можна поставити питання.
 • Прийменники: на, в, із, по, до, у, над, під, від, біля, а, але, і, тому що.
Вивчи вірш
Прийменник – це обманщик рідкий,
До слова липне, як до тітки,
Але стоїть завжди поперед:
У, до, від, над, за, із-за, перед,
Про, понад, через, по, посеред!
Тренувальні вправи
 1. Які слова треба додати до кожної групи, щоб утворилося речення?
Гриби, пенька, їжачок, знайшов.
Навколо, він, голки, сироїжку, велику.
Родини, буде, смачна, їжакової, вечеря.
 • Склади і запиши речення, додаючи потрібні прийменники. Підкресли їх.
 1. Запиши словосполучення, вставляючи службові слова за зразком.
Птахи, дерево; зайчик, ялинка; книжка, портфель; сонце, поле; гриби, ліс; дім, дорога; юшка, риба.
Зразок. Птахи на дереві; …
КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА
 • Спільну частину споріднених слів називають коренем. Такі слова ще називають спільнокореневими.
 • Щоб визначити у слові корінь, потрібно дібрати до нього споріднені слова.
Тренувальні вправи
 1. Спиши. Знайди спільнокоренеі слова. Познач у них корінь.
Петрик дуже любив читати книжки про море. Його цікавило все про морські глибини і життя моряків. Він марив мандрівками серед хвиль. Тому навколишні казали, що в нього морська вдача.
 1. До поданих слів добери спільнокореневі. Познач у них корені.
Зразок. Біда – бідувати – бідний.
Черга – …                              Крик – …
Темнота – …                          Сміх – …
Зелень – …                            Зима – …
РЕЧЕННЯ
 • Речення – це слово, або група слів, що виражають закінчену думку.
 • Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється називається розповідним.
 • Речення, в якому про щось або про когось запитують називається питальним.
 • Речення, у якому висловлюється спонукання до дії (заохочення, порада, прохання, наказ, заклик) називають спонукальним.
Тренувальні вправи
 1. Перебудуй розповідні речення у спонукальні.
Петрик прокинувся. Бабуся прочитала мені казку. Брат навчив мене кататися на роликах. Дорогу переходять на зелений сигнал світлофора. Не можна збирати незнайомих грибів. Не можна галасувати у весняному лісі.
 1. Перебудуй речення так, щоб у них були звертання. Не забудь, звертання виділяються комами на письмі.
Наталка відвідала хвору подругу. Андрійко полив вазони. Діти зробили годівниця для птахів.
 1. Постав питання до виділених слів. Запиши складені питальні речення.
Без труда нема плода. Без вірного друга – велика туга. Діло майстра величає. Здоровя – найдорожчий скарб.
ГОЛОВНІ СЛОВА В РЕЧЕННІ
 • Підмет – це головний член речення, що вказує про кого або про що говориться в реченні.
 • Присудок – це головний член речення, який вказує на те, що робить підмет.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, підкресли головні слова в реченнях.
Гаї розвиваються. Садки зацвітають. Кує зозуля на високій березі. Гуде бджола. Мигтять білі метелики над молодою травичкою. Хрущі літають гучливі. Десь у калині тьохнув соловейко.
 1. Підкресли основу речення. Встанови зв’язок слів в кожному реченні.
 • Марійка гарно танцює.
 • У небі гудуть літаки.
 • Батько купив Ользі ковзани.
 • Іванко читає дідусеві казку.
 • Сонячні промінці стрибають у траві.
 • Прийшли кізоньки до швидкої річки.
 • Глибокі нори риє лиска.
 • Над річкою гаснуть золотисті зорі.
 • Люда посадила цибулю на грядці.
 • Над озером розрослися зелені верби.
 • Під старою сосною спить колючий їжак.
 • Зелені галявини вкрились ніжними квітами.
ТЕКСТ
 • Зв’язані за змістом речення, розміщені в логічні послідовності, утворюють текст.
 • Текст складається із зачину, основної частини, кінцівки.
 • Кожна частина тексту починається з абзацу.
 • Текст, у якому описано когось чи щось, називають описом. Текст, у якому про когось чи щось розповідається, називають розповіддю.
Тренувальні вправи
 1. Поділи текст на речення
З неба усміхнулось сонечко прокинулись і заспівали пташки пробудились звірі і комашки усе наповнилось веселим гомоном
Лось лісовий житель він їсть гілки і траву йому потрібна і сіль діти почали носити до лісу сіль вони кладуть її на пеньок на камінь лосі приходять лизати сіль
Діти люблять уроки праці вчителька Ніна Семенівна дала дітям глину вони стали робити іграшки Наталка ліпить лисичку Микола та Євген – кота в чоботях у Тетянки вийшла білочка у класі буде куточок іграшок.
 1. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.
Черепаха відчула тепло. Настала весна. Вона вже багато днів не пила і не їла. Тваринка прокинулась і вилізла з нори. Тому вирушила в дорогу.
Птах зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні.
 1. З деформованих речень скласти і записати зв’язний текст.
осінь, наближалася, швидко;
колір, почали, дерева, на, зелений, змінювати, золотистий;
голоси, лише, чулися, пташок, зрідка, співочих;
до, вони, в, готувалися, краї, перельоту, теплі.
Словникові слова
Алфавіт, Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диван, диктант, дитина, духмяний, дятел, жайворонок, завдання, заєць, календар, килим, медаль, метро, неділя, ознака, помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання, червоний, черговий, черевики, четвер, шофер, ясен.

Калейдоскопи словникових слів 

Працюємо з орфографічними словниками!


Зошит - це наше обличчя!
 Зошит – це обличчя учня, це один із засобів викладати на папері свої думки, перевірити свої знання, свою загальну культуру, вихованість. Тому роботу в зошиті потрібно виконувати правильно та охайно. Спочатку треба подумати, пригадати правила, щоб не помилитись.
 За класну та домашню роботу в зошиті учні отримують оцінки, а це показник результатів навчання. Тому  важливо працювати в зошиті старанно, щоб отримати гарні оцінки. 
Вітаю своїх любих старайликів з переходом у дорослий зошит в лінію і бажаю продовжувати гарно і охайно писати!


 К.І.Пономарьова. Вивчення есе на уроках української мови в 3-4 класах

 1. 1. Вивчення есе на уроках української мови в 3-4 класах К. І. Пономарьова, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
 2. 2. Програмові вимоги до вивчення есе в 3 класі:  засвоїти термін есе;  навчитися відрізняти есе від розповіді й опису;  складати есе усно (під керівництвом учителя).
 3. 3. Робота над есе в 3 класі:  зіставлення розповіді, опису й есе;  визначення суттєвих ознак есе;  формулювання правила про есе;  побудова есе (під керівництвом учителя).
 4. 4. Ознайомлення з терміном есе.  Прочитайте тексти. Визначте, який із них є розповіддю, який – описом. Текст 1. Біля нашої школи росте кучерявий клен. Учителька розповідала нам, що він ровесник школи. Його посадили тоді, коли школу збудували, й перші учні переступили її поріг. З того часу минуло багато років. Клен бачив усіх учнів, які навчались у школі. Він і сьогодні щоранку зустрічає школярів, бажає їм успішного дня. А після уроків проводжає їх додому. Шкільний клен – свідок усіх шкільних подій.  Який це текст – розповідь чи опис?
 5. 5.  Визначте тип цього тексту. Текст 2. Клен коло школи аж палахкотів. Це осінь запалила його вогняними кольорами. Яких тільки відтінків не було на ньому! І блідо-жовтий, і насичений золотистий, і яскраво-помаранчевий, і багряний, і бордовий. А між ними деінде ще ховався зелений колір літа. Час від часу з кленового полум’я, ніби іскри, відривались зіркоподібні листочки й падали додолу. У цю мить клен нагадував великий бенгальський вогонь.
 6. 6.  Прочитайте (послухайте) ще один текст. Текст 3. Я поверталася зі школи додому. Проходила біля кучерявого клена. Раптом переді мною закружляв жовтий кленовий листок. Я зловила його й подумала: напевно, це клен зробив мені подарунок. А за що? Можливо, щоб підняти мій настрій. А може, хотів нагадати про осінь. Чи захотілося клену, щоб я звернула увагу на його красу? А може, просто в ту мить, коли я проходила під кленом, вітер зірвав з нього листок, і він випадково потрапив до моїх рук. Але, як би не було, я зраділа такому подарунку.
 7. 7. Формулювання правила про есе  Яку особливість має третій текст? (У ньому автор висловлює свої міркування, чому до її рук упав кленовий листок).  Такий текст називається есе.  Спробуємо сформулювати правило, що таке есе.  Спочатку пригадаємо, який текст називаємо розповіддю. (У якому про щось розповідається.)  Який текст називаємо описом? (У якому щось описується).  А що висловлюється в есе? (Власні думки, розмірковування про щось.)  Отже, есе – це текст, у якому висловлено розмірковування (думки автора) про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття.
 8. 8. Завдання для формування умінь складати есе  побудова есе за зразком;  складання есе за поданим планом;  побудова есе за даним початком;  створення есе на задану тему.
 9. 9. Побудова есе за зразком  Послухай (прочитай) текст. Чи можна назвати його есе? Доведи свою думку. Андрійко сумує, що літо закінчується і треба йти до школи. А я дивуюсь, як можна не хотіти в школу? Звичайно, навчатись не легко. Потрібно багато працювати, думати. Але на кожному уроці дізнаєшся про щось нове. Як порівняю свій зошит для письма з першого класу із теперішнім зошитом з української мови, то бачу, як багато я навчився у школі. І хочеться ще більше знати й уміти. А крім навчання, в школі ще так багато цікавого! Хіба не захоплюють шкільні свята, походи, екскурсії? Майже кожного місяця ми з нашою вчителькою кудись подорожуємо. Цікаво, де побуваємо в цьому році? Не розумію, чому Андрійкові не хочеться до школи?  Склади есе про свій настрій перед 1 вересня.
 10. 10. Створення есе за планом  Склади есе за поданим планом. 1. Які добрі справи я зробив (зробила) у своєму житті? 2. За які вчинки мені соромно? 3. Який висновок я роблю для себе?
 11. 11. Складання есе за даним початком  Побудуй есе за поданим початком. Марійка любить уроки української мови. Сергійкові вони не дуже подобаються, бо треба багато писати. А мені …
 12. 12. Побудова есе на задану тему  Прочитай текст. Хлопчики домовились зустрітися в неділю на стадіоні, щоб пограти у футбол. Але Сашко полюбляє вранці поспати. Тому, прокинувшись, почав розмірковувати – йти йому на стадіон чи краще поніжитися в ліжку під ковдрою.  Як порадиш вчинити Сашкові?  Чи траплялися з тобою такі випадки?  На основі прочитаного тексту побудуй есе на тему «Що для тебе важливіше: домовленість із друзями чи власні бажання?»
 13. 13. Програмові вимоги до вивчення есе в 4 класі:  розпізнавати есе серед інших текстів;  розрізняти есе і міркування;  усно будувати есе (під керівництвом учителя).
 14. 14. Робота над есе в 4 класі:  повторення знань про есе (що таке есе, його суттєві ознаки);  зіставлення есе і міркування;  складання есе (під керівництвом учителя).
 15. 15. Зіставлення есе і міркування  Прочитайте тексти. Визначте, який із них есе, а який міркування. Текст 1. Коли я повертаюся зі школи, мене завжди зустрічає Рекс. А сьогодні він на вибіг мені назустріч. Це тому, що в тата розпочалася відпустка. І він на кілька днів поїхав на озеро порибалити. Узяв намет, рюкзак із речами і Рекса, щоб той теж побував на природі. Та й татові з Рексом не буде самотньо. Ось чому сьогодні мій чотирилапий друг мене не зустрів.
 16. 16. Текст 2. Я повертався зі школи. Сподівався, що мене зустріне Рекс. Але він не вибіг мені назустріч. Я захвилювався. Що могло статися? Може, він захворів? Ні, напевно, поїв із насолодою бабусиного борщу з кісткою і задрімав. А можливо, тато забрав його з собою на озеро порибалити. Ой, а чи, бува, хтось не вкрав мого чотирилапого друга? Треба швидше запитати в бабусі, де Рекс. А то різні тривожні думки починають мене хвилювати.  Поясніть, чим міркування відрізняється від есе?
 17. 17. Відмінність між есе і міркуванням  Міркування розпочинається з твердження, яке доводиться чи пояснюється. У кінці міркування робиться висновок.  В есе нічого не доводиться. У ньому висловлюються лише думки, розмірковування, здогади. У кінці есе не обов’язковий висновок.
 18. 18. Орієнтовна тематика текстів-есе:  Якби я був (була) чарівником, я б …  Що дає мені навчання в школі?  Для чого маю вивчати українську мову?  Що дасть мені знання іноземної мови?  Ким хочу стати, коли виросту.  Що я думаю про свою Батьківщину? (Як я ставлюся до своєї Батьківщини? Що я бажаю своїй Батьківщині?)  Кого б я вибрав (вибрала) собі в друзі?  Що б я змінив (змінила) у своїй школі?  Чи можуть пишатися мною мої батьки?
 19. 19. Дякую за увагу!

Творчість наших третьокласників
Дорога хліба від поля до столу

Діалог
Творчі роботи "Синичка"


Творчі завдання з української мови (2 клас)


Творче завдання 1
1.     Спиши і відгадай:
Мию, мию без жалю. Мию там, де брудно.
Цю роботу я люблю, та від неї худну.
2.     Зі словом – відгадкою склади запитальне речення.
3.     Виконай звуковий аналіз слова «неї».
Творче завдання 2
1.     Запиши та відгадай:
У легкого держака голова така важка. ( ток, ло, мо );
Стоїть півень на току у червонім ковпаку. ( к, м, а);
Маленьким кругленьким докинеш до неба. (к, о, о).
2. Підкресли мякі приголосні.
 Творче завдання 3
1.     Спиши. Підкресли букву, яка позначає звук «с».
Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі.
Санчата на ставок з розгону скотились весело з гори.
В ямі не спиться  вусатому сому, сому вусатому сумно самому.
2. Виконай звуко – буквений аналіз слова «снігурі».
 Творче завдання 4
1.Запиши і відгадай:
Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі.
( о, в, а, с)
2.Придумай і запиши назви птахів, що починаються буквою «с».
3. Виконай звуко – буквений аналіз слова «гуляє»
 Творче завдання 5
1.     Встав пропущену букву «щ»:
*е до* іде, пері*ить злива, *енятко вимокло , як хлю*,
А  *иглик, *ебетун *асливий, *ебече, пурхнувши на ку*!
 2. Виконай звуковий аналіз слова «щенятко».
 Творче завдання 6
1.Спиши. Підкресли мякий приголосний.
   Цибуля, цифра, концерт, цукор, цвіркун, вулиця, криниця, цех, горобець, цвях, палець, суниця, блюдце, цілий, молодець, концерт, цегляний, цирк, кінець.
 Творче завдання 7
1. Встав пропущені букви:
 *емент           *егла                *ифра             *иркуль
*иган              *віркун            *укерка          *ебро
2. Склади і запиши спонукальне речення з одним із слів.
 Творче завдання 8
1.Встав пропущені слова, які є назвами предметів.
   Захищає …, вирощує …, сповіщає …, заплющує …, зачиняє …, загортає … .
( дитину, цукерку, огірки, очі, двері, новину).
2.     Виконай звуко – буквений аналіз 1 слова з буквою»щ».
3.     Склади питальне речення, використавши записані слова.
 Творче завдання 9
1.Спиши. Підкресли літеру, яка повторюється у кожному записаному слові.
   Жирафа, телефон, шафа, рафінад, Марфа, Федір, фіранка, форма, ферма, фірма, портфель, фабрика, фрукти, цифра, фанера, флюгер, фільм, фургон, кафедра, кефір, зефір Земфіра.
2.Постав знак наголосу в іменах.
Творче завдання 10
Допиши слово, яке загубилося у прислівї. Підкресли іменники.
Праця людину годує, а лінь …
Здоровя маємо – не дбаємо, а втративши …
Ліпше своє, хоч мале, ніж чуже, хоч …
Правду не …
Хто не працює, той не …
Довідка ( їсть, плачемо, марнує, велике, сховаєш)
 Творче завдання 11
До поданих слів додай назви ознак, підкресли букву «ч».
   Рукавички (які?), чемодан (який?), читанка (яка?), чорнило (яке?), ручка (яка?), м’яч (який?), човен (який?), черевики (які?), читач (який?), рівчак (який?), круча (яка?), качур (який?), вечір (який?).
 Творче завдання 12
1.До кожного слова додай назву дії.
Чайка ( що робить?), річка (що робить?), учень (що робить?), учитель ( що робить?), ключем ( що зробиш?), човен ( що робить?), чемпіон (що робить?), чижик ( що робить?).
2. Яка буква повторюється у словах? Підкресли її.
Творче завдання 13
1. Встав букву «ч». Підкресли слова, які відповідають на питання «хто?»
   Чорногуз, сила*, *айка, *оботи, *емпіон, біло*ка, підру*ник, кур*а, *ерговий,  *ервоний, *ижик, пла*, ово*і, обру*, пі*, ні*.
2.Склади і запиши речення з одним із слів.
 Творче завдання 14
1.     Встав пропущену букву. Підкресли слова з наголосом на другому складі.
Ку*ар, ку*лик, льо*, *вороба, *вилина, стра*, смі*, жа*, *устка, черепа*а, *мара, *овра*, мо*.
2.     Склади і запиши одне розповідне та одне спонукальне речення.
Творче завдання 15
    1. Допиши слова, які відповідають на питання «що робить?».
   Хвиля – біжить, худоба - …, репях - …, хвилина - …, сміх - …, хмара - …, хліб - …, кухар - … .
Довідка ( пасеться, варить, росте, пливе, достигає, лунає, проходить).
2.     Яка буква повторюється у словах? Підкресли.
 Творче завдання 16
1.     До кожного слова підбери ознаки.
   Пилка (яка?), гребінець (який?), піна ( яка?), пісня (яка?), черепаха ( яка?), човен (який?), звірятко (яке?), гриб (який?), джем (який?), джемпер (який?), велосипед (який?).
2.     Підкресли односкладові слова.
Творче завдання 17
1.     До кожної назви добери ознаку.
   Дуб (який?), дупло (яке?), голуб (який?), липка (яка?), білка (яка?), яблуко (яке?), пенал (який?), жабка (яка?), лоб (який?), пісня (яка?).
2.Підкресли слово, у якому найбільше складів.
Творче завдання 18
1.     Встав букви «д» чи «т». Підкресли.
   Велосипе_, _упло, _олото, лі_, лева_а, по_вір’я, _иван, верблю_, ви_елка, _итина, _олоня, кі_, кори_ор, ві_рина, зус_річ, пор_фель.
            2.Склади і запиши два речення.
Творче завдання 19
1.Спиши. Підкресли букву «ї» на початку слова.
   Їжа, їхати, гаї, приїхав, їжак, зграї, їсти, Раїса, їмо, поїзд, свої, рої, їхня.
2.Виконай звуковий аналіз слова «приїхав».
 Творче завдання 20
    1. Спиши. Підкресли слова з м’яким приголосним.
    Дзвін, дзвіночок, дзеркало, дзвоник, дзиґа, дзьоб, дзвонити, дзеленчати, дзвеніти, дзюркотіти, дзьобати, дзвінкий, дзеркальний, джміль, дзюркотливий.
2.     Виконай звуко – буквений аналіз слова «дзьобати».
 Творче завдання 21
1.     Спиши.  Поділи слова на склади.
   Джем, джміль, джгутик, джемпер, джерело, джунглі, джаз, бджілка, джмелиний, народжений.
2. Підкресли слова, які не можна перенести з рядка в рядок.
3.     Придумай і запиши 2 речення.
Творче завдання 22
1.Відгадай, запиши.
Дивиться на землю, як зерно клює. Дивиться на небо, як водичку пє. ( а, р, к, у, к)
Не бджола, а гуде. Не птах, а летить. ( а, т, л, к, і)
Хто завжди правду каже? ( а, е, дз, к, р, о, л)
2.     Підкресли запитальне речення.
 Творче завдання 23
1. Спиши. Визнач наголос.
   Шуба, учень, жолудь, окуляри, учениця, авторучка, урожай, учителька, вчений, машина, гуси, вудка, суниця, синиця, зуб, гарбуз, гриб, урок, звуки, експеримент.
2.     Підкресли слова, які не можна переносити.
 Творче завдання 24
1.Спиши. Поділи слова на склади.
   Автобус, абрикос, хата, дорога, дитина, дах, парк, айстра, авторучка, мама, катамаран, ананас, кавун, мак, дерева, гарбуз, аеродром.
2. Підкресли букву, яка повторюється у кожному слові.
 Творче завдання 25
1. Зміни слова так, щоб з одного стало багато.
   Абрикос, лист, вечір, космонавт, ніготь, кіготь, чиж, гриб, око, мисливець, груша, струмок, черв’як, черевик, апельсин, кишеня, сич, степ, вокзал, олівець, півень.
      2. Запиши утворені слова.
 Творче завдання 26
1.Підкресли слова, які не можна переносити з рядка в рядок.
   Жар, дарує, ялина, юнак, дарувати, майорить, вісь, читає, клас, льон, їжа, район, пір’я, все, джміль, сядь, гілля, Яна.
2. Склади і запиши з цими словами 2 речення. 
3.     Виконай звуковий аналіз слова «джміль».
 Творче завдання 27
1.Спиши слова:
Джміль, бджола, ходжу, джерело, сиджу, раджу, дріжджі, джмелик;
дзень–дзелень, дзвінко, дзвоник, дзвіночки, задзеленчали, дзюрчати.
2.Підкресли 2 букви, які позначають один звук.
Творче завдання 28
1. Спиши: Сім’я, подвір’я, п’ять, здоров’я, в’є, солов’ї, хлоп’ята, м’яч, м’ята, п’ю.
Джмелі загули над квітами. На деревах розпускалися пупянки.
Хлопята напилися з джерела прохолодної води.
Бабуся вязала Демяну теплі рукавички.
2. У реченнях підкресли слова з апострофом.
Творче завдання 29
1. Спиши.Підкресли спонукальне речення.
Чистота – запорука здоровя. Мийте руки з милом.
Хлопята наловили вюнів у Дніпрі.
Діти гралися на подвірї біля високої грушки.
Бджола мала, а й та працює. Хто не працює, той не їсть.
2. Випиши слова з апострофом, поділи їх на склади.
 Творче завдання 30
1.Спиши.Підкресли слова з апострофом.
На уроках читання діти вивчили багато прислівїв.
 Бджола мала, а й та працює. Хто не працює, той не їсть.
У Маряни новий портфель. Друзі, допоможіть розвязати задачу.
 Хто допоможе?
Творче завдання 31
1.Доповни речення новими словами. Запиши.
    Продзвенів дзвінок. Закінчилися уроки.
    Діти поспішають додому. У Маряни новий портфель. У ньому є пенал, зошити, фарби, альбом, книги.
    Витися цікаво.
Творче завдання 32
1.Спиши речення. Підкресли іменники.
  Феді подарували фарби. Федорчин брат служить на флоті.
Фіалка – пахуча квітка. Фазани – красиві птахи. Влітку ми поїдемо у Феодосію.
Творче завдання 33
1.Доповни речення словами – назвами ознак, які відповідають на питання який, яка, яке?
  У сквері фонтан. Біля фонтана гралися діти. На клумбі цвітуть флокси. Фламінго –  птах. Він живе у зоопарку.
Творче завдання 34
1.Доповни речення новими словами. Запиши розширений текст.
Подруги
  Зоя і Леся – подруги. Вони вчаться в одному класі.
Зоя захворіла. Леся принесла подрузі смачні яблука.
Швидше одужуй, подруго!
 Творче завдання 35
1.     До назв предметів дібрати і записати ознаки:
За кольором – небо, сонце, хмара.
За смаком – мед, сіль, перець.
За матеріалом – стіл, глечик, ключ.
 Творче завдання 36
1. Дібрати слова, протилежні за значенням:
Зайти -   вийти                              Заснути –
Дозволити -                                   Говорити –
Загубити -                                      Сміятися –
 Творче завдання 37
1. Вибрати з дужок потрібне за змістом слово, записати без дужок.
Давно не було дощу. Раптом ( налетіла, насунула) хмара.
Великі краплини ( затарабанили, закапали, полилися) по дахах. Розпочалася ( злива, дощ ).
 Творче завдання 38
1. Спиши слова. Підкресли букву, яка повторюється у кожному слові.
  Явір, яворина, поясок, Марія, троянда, яблуко, яструб, сіяти, ягоди, Ярослав, змія, ящірка, маяк, Ялта, ягня, яйце.
2. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 Творче завдання 39
1. Спиши слова. Підкресли букву, яка позначає м’який приголосний звук.
  Оля, Коля, доля, воля, завдання, читання, лялька, няня, дядько, подяка, дякую, Поля, рядно, рядок, сядь, лящ.
 Творче завдання 40
1. Спиши слова.
Сім’я, пір’я, подвір’я, прислів’я, п’ятниця, п’ятка, п’ять.
2. Склади 2 розповідних речення із записаними словами.
 Творче завдання 41
1. Спиши слова, підкресли букву ю.
Юний, радію, Юрко, Юлія, каюта, юшка, співають.
Малюнки, Люда, крючок, сюрчить, ключ, сюди, рюкзак.
    Сім’ю, зап’ю, з любов’ю, матір’ю, солов’ю, по подвір’ю.
2. Виконай звуковий аналіз слова ( на вибір).
 Творче завдання 42
1.Спиши слова, підкресли букву «ь».
День, тінь, місяць. Ходять, дідусь, карась, півень, лежить.
    Пальто, Василько, вишенька, стільчик, слизько, Ольга.
    Олень, лось, ведмідь, заєць, рись, кінь, кізонька.
 Творче завдання 43
1. Спиши слова, підкресли букву «ь».
Альбом, письмо, олівець, фізкультура, учитель, портфель, учень, папірець.
2. Склади і запиши з одним із записаних слів спонукальне речення.
 Творче завдання 44
1. Спиши слова, підкресли букву «ь».
Серпень, вересень, жовтень, квітень, червень, липень, січень, березень, травень, грудень.
2. Склади і запиши речення.
 Творче завдання 45
1. Спиши слова, підкресли букву «ь».
Олесь, Івась, Гриць, Петрусь, Федько, Кузьма, Василь.
2. Пригадай і запиши жіночі імена.
 Творче завдання 46
1. Спиши опис берізки. Підкресли іменники.
Берізка
  На узліссі виросла кучерява берізка. Стовбур у неї прямий, стрункий. Він біліє, наче сніг.
  В різні боки розкинула красуня свої зелені коси. Вони гойдаються від найменшого подиху вітру.
  Яка краса!
Творче завдання 47
1. Спиши опис волошки. Підкресли прикметники.
Волошка
  Ця квітка неначе увібрала в себе синь неба. Ніжна, тендітна, вона ховається від вітру в жито чи пшеницю.
  Зубчасті сині пелюстки – ніби прекрасні очі, що визирають звідти.
  Волошка милує око кожного.
 Творче завдання 48
1. Спиши. Доповни текст своїми реченнями.
Ромашка
  Ромашка – польова квітка. Віночок білих пелюсток немов припав до жовтого джерельця.
   Ця скромна квітка – окраса букетів. Вона милує око ніжною красою.
 Творче завдання 49
1. Спиши текст. Підкресли дієслова.
Ластівка
  Весною з теплих країв повернулися ластівки. Вони дружно почали ліпити хатку під дахом.
  У затишному гніздечку зявились ластівята. Вони веселим щебетанням зустрічали сонечко.
 Творче завдання 50
1. Прочитай текст:
Ластівка
  Весною з теплих країв повернулися ластівки. Вони дружно почали ліпити хатку під дахом.
  У затишному гніздечку зявились ластівята. Вони веселим щебетанням зустрічали сонечко.
2. Випиши з кожного речення його основу.
Диктанти для 2 класу
Богдан Хмельницький

Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець, гетьман України. Він уписав власну сторінку в історію рідного народу, впродовж багатьох років очолюючи його боротьбу проти національного гноблення. Ім’я Хмельницького, оспіване у народних думах та історичних піснях, його життя і діяльність, зображені у романах, повістях, драмах, хвилюють сучасників.

Вербна неділя

У вербну неділю існує старовинний звичай приносити додому гілочки верби. Їх святять у церкві. За народними повір’ями гілочки верби оберігають людину від хвороб і лиха. Народ свято шанує це повір’я. 

Вишитий рушник
Вишитий рушник – символ українського народу. Він був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником зустрічали дорогих гостей, виходили в поле чи справляли обжинки. Дівчина подавала рушник на знак згоди при сватанні, молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду. З рушником проводжали в останню дорогу. Вишивали їх різними способами і кольорами. Найчастіше червоним і чорним кольором.

Звичаї українців
Українці мали звичаї в’язати зібраний врожай у снопи. Сніп служив платою робітникам, які наймалися жати чуже жито. Снопи складали в копи. За кількістю кіп рахували врожай. 

Зима
Прийшла зима. Усе в дворі вкрилося білою пухнастою ковдрою. Мороз скував річку льодом. Дерева стоять у пухнастому вбранні. Усі милуються красунею – зимою.

КАЛИНА.

За популярність символ калини не має рівних. Її імям в Україні названо сотні сіл, вона оспівана в піснях. У народі калина символізує дівочу чистоту, красу, силу життя, людську долю, єдність нації, Батьківщину.

Київ
Київ не знає, не відає сну
Вночі місто засинає чутливим сном трударя і воїна. Тоді до Києва озиваються повівом вітру, шелестом листу тихі задушевні голоси.
То прокидаються ті, хто не до кінця пройшов свою ниву, хто недокосив на ній свого жита, хто недоспівав своєї пісні, а впав у грізній січі, загинув у бою за місто, за наш Київ. Прислушайтесь, люди, і ви почуєте задушевну мову вічно живих сердець!

Київська Русь
Київ... Русь... Україна... ці слова з глибокою шанобою промовляє кожний свідомий українець. Вони виражають духовну близькість до землі своїх батьків, родоводу українського, його славної і водночас трагічної історії.
Ось уже понад п’ятнадцять століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ.
Йому випала історична місія відіграти важливу роль у формуванні однієї з найбільших держав середньовічної Європи – Київської Русі.

Клен
Проснувся клен. Відчув, що весна наближається. Вона йде полями. А ластівки на крилах несуть її барвисті стрічки. Зітхнув клен, розправив плечі. Зазеленіли на ньому бруньки.

Ліс
Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце. Подихнув легенький вітерець. Всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню, а горобина – сумну. У дуба була мужня пісня, а у верби задумлива. Ось які пісні ми почули.

Любов до Батьківщини
Усе хороше починається з любові. Любов до Батьківщини починається з любові до матері. Від мами ти вперше почув мову своєї Вітчизни. Мати навчила ходити по рідній землі, пізнавати по запаху квіти, по голосу – птахів.

Мак
Здавна в українців мак був оберегом. Його насінням обсипають садибу, людей, худобу. Мак вважається добрим лікарським засобом від безсоння. Його вплітали у віночки дівчата. Маки рясніють на вишитих сорочках та рушниках.
Як обереги використовували й інші рослини: полин, часник, терен. 

Наш парк .
Яка красива наша місцевість. Біля школи росте великий парк. Тут багато дубів, кленів , тополь. Є також веселі берізки, зелені туї і ялинки. Щороку восени і навесні діти нашої школи прибирають парк. Біля пам'ятника « Невідомому солдату» великий квітник. Влітку там ростуть троянди , айстри , тюльпани , півонії. Швидко перелітають з квітки на квітку бджоли . Вони п'ють солодкий сік.

НАШ ХЛІБ

Ти, знаєш що таке хліб? Хліб – це наше життя, наше багатство. Без хліба люди – сироти, а земля – страждальниця. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Шануйте працю хліборобів! Бережіть хліб!

Наші предки

Ми – українці. А нашими предками були слов’яни. Жили вони спочатку в лісах, полювали на звірів, ловили в озерах рибу. Потім стали розводити худобу, вирощувати хліб. Навчилися всяких ремесел.
Слов’яни ділилися на окремі племена. Вони згуртувались навколо Києва й утворили свою державу – Київську Русь. 

Пригода Петрика
Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався. Хотів тікати. Раптом до нього притулилося кошеня. Воно підняло голову і жалібно нявчить. Петрик взяв кошеня на руки, розгнівався на собаку і пішов йому назустріч. Собака злякався і утік.

Про матір

Друга неділя травня – Всесвітній День матері. Ми визначаємо це свято, щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей. У цей день кожна дитина, мала чи велика, звертається до рідної матусі, з вдячністю пригортає до свого серденька , цілує мамині натруджені руки. 

Тризуб

Яке значення вклалося в тризуб? Одні вважають, що він уособлював три природні стихії: повітря, воду й землю. Інші – це обожнене рибальське знаряддя. А ще інші – це зображення сокола. Таких тлумачень багато. Єдиної точки зору немає. Але вчені сходяться в головному: тризуб пов’язаний із княжною особою і символізує її владу.

Україна наша ненька
Ти живеш в Україні. У тому краю, де співають солов’ї і виграють на сонці пшеничні лани. Де веселими хвилями котиться Дніпро. Де виросли Тараса Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Твій рід українській. А ти – українець. Бережи свій рід, свою рідну Україну. 

Україна

Широко простяглася земля України. Величезні багатства нашої країни. Від краю до краю на її просторах буйно колоситься золотиста пшениця, зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками стрункі соняшники, висока зелень пишної кукурудзи. На степових просторах випасаються великі стада худоби. Запашні сади і зелені городи оточують наші міста і села.
Блискучі рейки залізниць густою сіткою вкривають землі України. Багато в Україні заводів та фабрик, електричних станцій.

Українська вишивка
Українська вишивка багата на різноманітні орнаменти. Їх народні назви стверджують, що в орнаменті зображені конкретні рослини, тварини, предмети побуту. Найпопулярнішими є хміль, реп’яхи, вишеньки, в’юнок, зозульки, хвильки. 

Українська культура
Культура. Насамперед вона дала змогу Україні стати Україною. Творчість таких духовних велетнів. Як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський та ще багатьох самовідданих високообдарованих синів і дочок нашого народу, сформували нас як націю, забезпечили їй гідне місце у сім’ї європейських народів.

Український рушник

Український рушник пройшов крізь віки. Жодне свято не обходилось без рушників.
Рушники бувають вишивані і й ткані. Кожен куточок України має свої кольорові гами, своє оздоблення рушників.

Устим Кармелюк

Устим Кармелюк організував селян на боротьбу за волю і незалежність. Він виявив мужність у битві з ворогами. Про Устима Кармелюка складено пісні та легенди.
Український народ береже імена своїх героїв.

Щедрий вечір
Здавна в Україні останній вечір під Новий рік зветься Щедрим вечором. У цей вечір маленькі дітки юрбами бігають від хати до хати і виспівують господарям найкращі побажання на Новий рік.
У щедрівках звучать побажання щастя, багатства, добрих врожаїв. Оспівується також особлива прикмета справжнього господаря дому – його велика гостинність. 

Як одягалися козаки.
Козаки одягалися просто: в грубу сорочку, в кирею - довгий плащ без рукавів. За широким поясом носили пістолі і люльку, через плече - торбинку з харчами, а до пояса на ремінець прив’язували порохівницю з порохом.
Голови голили... Та ще й чуприну носили, та таку довгу, що й на вухо намотували.

Збірник
текстів для списування
2 клас

 

Бондар Тетяна Миколаївна
вчитель початкових класів


Збірник складено, враховуючи зміни до чинної програми. В текстах є слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти. Обсяг текстів відповідає вимогам шкільної програми.
Збірник орієнтований на вчителів початкових класів, студентів, батьків, учнів початкових класів.

За списування виставляють одну оцінку. При оцінюванні
списування доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи. Оцінювання грамотності рекомендується здійснювати за такими вимогами:
орфографічні і пунктуаційні помилки вважаються рівноцінними;
помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється в диктанті
кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах вважаються різними помилками;
негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої букви в слові;
недописування букви в кінці слова (не за правилом); двічі підряд написане те саме слово в реченні. Дві негрубі прирівнюються до однієї грубої помилки;
охайні виправлення (неправильне написання на правильне) помилками не вважаються;
орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються (якщо відповідні слова не були виписані на дошку під час диктанту, а розділові знаки не диктувалися вчителем).

Не секрет, що ведмеді можуть прямо ходити на задніх лапах. Але мало хто знає , що при ходьбі ведмеді повністю ставлять стопу на землю. Крім ведмедя так ходити може тільки людина . (30 сл.)

Шишкар ялиновий
Добре знає зима ялинового шишкаря. Навкруги сніг білий-білий. А ялиновий шишкар яскраво-червоний, немов стигла ягода. Всі сховалися від негоди, а він з гілки на гілку перестрибує. Навкруги тиша, а він дзвінко виспівує. (36 сл.)

Берег має зелене пальтечко, а на ньому повно золотих ґудзиків. Але все-таки то кульбабки, що виблискують і сліпуче сяють, як маленькі сонечка. Я нарву пучечок і несу його мамі. Тої миті мама сяє, мов сонечко. (35 сл.)

Колискова пісня
Любов до рідного краю, до мови починається з маминої пісні. Народні колискові пісні зачаровують ніжністю і простотою. У них – материнська ласка і любов, світ добра, краси і справедливості. (30 сл.)

Зимовий ранок надзвичайно красивий, особливо в гарну погоду. З самого ранку дерева вкриті інеєм. Мов зачаровані, вони стоять в сріблі. Але як тільки починає підніматися сонце, то все змінюється. Дерева вже усипані мільйонами різнобарвних діамантів, які так і іскряться. (39 сл.)

От і почалася справжня зима. Вкрила білим покривалом міста, села, не забула і про мою рідну вулицю. Іду своєю вулицею і не впізнаю її. Під ногами скрипить сніжок, дерева зігнули свої гілки під вагою білого вбрання. (36 сл.)

Осінь… Хазяйнує жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Жовтень цілу ніч працював. Припорошив сріблястим інеєм дахи, вкрив памороззю землю, навіть маленькі калюжки сховав під тонкими скельцями льоду. (36 сл.)

Криниці. З якою пошаною оспівано їх у піснях, возвеличень у легендах. Скільки їх на безмежній українській землі! А яка криниця без зелені? Традиційно обабіч них висаджують калину. Це дерево не тільки прикрашає місце, а й оберігає воду від спеки. (39 сл.)

Прийшла весна-красна. Гріє лагідне сонечко. Сніг розтанув вже майже весь. Птахи весело щебечуть на гілках. Вони радіють потеплінню. Крізь вологу землю пробивається трава. На деревах набухли бруньки. Скоро вони перетворяться на зелені листочки. (34 сл.)

Зима – чарівна пора року. Мені подобається, коли надворі ясна морозна погода та падає сніг. На вікнах з’являються вигадливі малюнки Коли все навкруги стає білим, здається, що ти потрапив у зимову казку. Взимку можна кататися на санках, лижах, гратися в сніжки та ліпити сніговиків. (43 сл.)

Чи багато ви знаєте про зайців? Задніми ногами довговухий може відбитись від орла або лисиці. Досить часто зайчихи відважно захищають своїх дитинчат від ворон. Всі зайці, навіть літні, люблять пустувати. За хорошого настрою вони влаштовують веселу метушню, підстрибують вгору, катаються по землі. (42 сл.)

Дятел- невеличка пташка, що живе у лісах, парках та скверах. Пір’я на спині і крилах у нього чорного кольору, а грудка біла, на голові, ніби червона шапочка вдягнена. У дятла міцний дзьоб. Ним він дістає комашок та личинок з-під кори дерев. Міцно тримається дятел своїми лапками за стовбур, спираючись на хвіст тримає він вертикальне положення. Дуже велику користь приносить ця пташка. (61 сл.)

Настав перший осінній місяць – вересень. Назва першого місяця осені пов’язана з вересом – рослиною, вельми поширеною на Поліссі. Цей вічнозелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня. Але найпишніше рожево-бузкове суцвіття вкриває соснові бори, торф’яники та піщані пагорби саме у вересні. (41 сл.)

Восени діти знайшли у кущах журавля. У нього було поламане крило. Діти взяли журавля й принесли додому. Вони добре доглядали птаха. Він поправився, одужав, став ручним. Прийшла весна. Журавель ходив по подвір’ю, подивився вгору. І ось у небі він побачив зграю журавлів. Наш журавель змахнув крильми й полетів. (48 сл.)

Хто по росі босоніж бігає, той міцний буде. Так дідусь Матвій казав. Вибіг Тарасик із хати, а по споришу ніби хто намисто розсипав. Переливається воно, виграє під сонцем. Стоїть Тарасик і не наважується на спориш ступити. Щоб росяного намиста не потоптати. (41 сл.)

У сиву давнину стрічали Новий рік з квітучою вишнею. Незадовго до свята діжку, в якій росло деревце, вносили в хату. В теплі розвивалися бруньки, і дерево вкривалось ніжним біло-рожевим цвітом. Навколо новорічної вишні люди веселились, водили хороводи, співали пісень. Квітуче дерево залишалось в хаті аж до весни. (48 сл.)

Дивні перетворення відбуваються у лісі. Тихо-тихо в сосновому гайку. Раптом чути – падає гілочка. Лежить вона на землі ніжна і тендітна. Потім з тихим шарудінням опустилася ще одна. Вітру немає, а гілочки падають і падають. Це гілкопад. Ним починається листопад у осики. На дереві жодного зламу, ніби цю гілочку просто вийняли. (51 сл.)

Мамина хата
Мамина хата в садку, як у вінку. Коло хати вишні, черешні, яблуні. В садку є проліски. З весни до осені коло хати квіти. (25 сл.)

Тексти для диктантів та списування
у 1 – 2-х класах

Ліс

Шумить зелений ліс. На галявині великий дуб. Біля нього пригнулася берізка. Дуб захищає її від вітру. Він великий і сильний. Берізка тріпоче листочками і радіє.

Радість

Біля школи росте верба. Ми приходимо на неї дивитися. Яка вона гарна! Літають мухи, гудуть джмелики. Вони п'ють нектар. Усім дуже радісно. І ми радіємо, бо прийшла весна.

Прогулянка
Ми йдемо в парк. Тетянка і Віра йдуть першими. У парку чисто і затишно. Доріжки покриті камінцями. Рядочком ростуть ялинки. Зеленіє м'яка травичка. Парк мов квіточка.

Джерело
У яру було джерело. Вода в ньому чиста і холодна. Над ним росла верба. Під вербою люди відпочивали.
Одного разу діти пили воду. Вони залишили тут кухлик.

Перші квіти
Пригріває сонечко. З'явилися перші квіти. Вилізла погрітися на сонці муха. Вона ще квола. А ось перший метелик. Сів на кульбабку і п'є сік.

Порятунок
Була холодна зима. Ріки і озера покрилися льодом. Рибкам стало важко дихати.
Михайло і дід Архип ідуть на озеро. Вони пробили лунки. Тепер риба не загине.
Котик

 У Ліди був котик. Лапки біленькі. Зубки гостренькі. Сам увесь сірий. Сидить котик і сумує, бо зима настала. Пошила Ліда йому килимок. А котик притулився до Ліди і муркоче.
Сад
Біля школи великий сад. У ньому ростуть сливи, вишні і яблуні. Навесні сад зацвів. У бджілок почалася робота. Сідають вони у квіточку, немов у колисочку. Медок збирають.

Ялинка
У нас зелена ялинка. Вона велика і запашна. На верхівці висять кульки. На вітах багато яскравих іграшок. Повісили ще й дощик. Весело дітям біля лісової красуні.
Гірка
Діти будували гірку. Вони поливали її водою. Зіна і Клава спускалися з гірки на санях. А Вітя на ковзанах. Каталися діти і падали. Але не плакали, бо було дуже весело.
Як цікаво!
Хазяйнує у лісі зима. Заховала маленьку ялиночку у сніг. А вона визирає зеленою гілочкою. Бо їй цікаво, що тут робиться. Ось пройшла шнурком хитра лисичка. Пролетіла ворона. З гілки на гілку майнула білочка. Як цікаво й біло! Сидить ялиночка під снігом і спостерігає.

Взимку
Була зима. Кругом білів сніг. Він був м'яким і вогким.
Діти гуляли у дворі. Вони зліпили снігову бабу. На голові кошик. Замість рота – буряк. Ніс із великої морквини, а очі з ґудзиків. Стоїть баба, мов химера. Можна і злякатися.

Кіт Васько
Живе у нас котик. Шубка м'яка та гладенька. А кігті довгі та гострі. Я його кличу Васьком. Тоді він біжить до моїх ніг і треться. А зараз Васько сидить біля нірки. Це він мишку ловить.

Настає зима
Над землею висіли хмари. Накрапав дрібний дощик. Вітер грався з голими гілочками дерев.
Раптом у повітрі з'явилися білі пушинки. Це летіли над землею сніжинки. Їх ставало все більше й більше. Починався білий зимовий вальс.

На городі
Росли на городі овочі. Це була велика і дружна сім'я. Товстий гарбуз виліз на тин. Жовта диня вигрівалась на сонечку.  Огірочок дрімав під зеленими листочками. Червоний помідор пишався своєю вродою. А кріп розправив вуса і стояв на сторожі.

Брати
Сашко і Володя – брати. Сашкові дев'ять років. А Володя ще маленький. Йому всього три роки. Та хлопчики часто граються разом. У них багато іграшок. Бере Володя іграшкову мобілку і б'є об підлогу. А Сашкові шкода цієї іграшки. Як виманити і заховати?


Чергові
У класі чергові Тарас і Сашко. Почали хазяйнувати. Тарас узявся витирати дошку, а Сашко – поливати квіти. Із підвіконня побігла вода. Хлопчики швиденько повитирали. Треба все робити охайно.
Тепер у класі чисто й затишно. Скоро й урок. Чергові чекають вчительку.

Чому плаче берізка
Причесали берізки коси. Одягли сережки. Весело їм, бо весна настала. Усе зеленіє і співає.
Лише одна берізка сумує. Не радіє теплу і сонечку. З її білого стовбура цівочкою біжить сік. Хтось ще рано навесні вдарив її сокирою. Тепер вона плаче. Чи виживе?

Жива сніжинка
Діти каталися на лижах. Федько стрибає з гірки. А Мишко піймав на рукавичку сніжинку і розглядає. Майже така, як він вирізав на уроці праці. Але паперова сніжинка була нежива. А ця ніби дихає. Миколка струсив її у сніг. Щоб не плакала.

Букет квітів
Вихідного дня тато з Олексієм поїхали до лісу. Там хлопчик назбирав величезний букет квітів. Він вирішив подарувати їх мамі. Але поки діставались додому, квіти зів'яли.
Вдома мама подякувала синові. Але довго і сумно на нього дивилася. Чому вона не рада?

Синичка
Лютує зима. Тріщить мороз. Співає свою пісеньку завірюха.
Петрик став біля вікна. Раптом щось стукнуло у шибку. Це прилетіла до вікна синичка. Вона ніби просила хлопчика її врятувати. Петрик пожалів пташку. Він насипав їй у годівничку їжі. Пурхає синичка та клює їжу. Так і проживе до весни.

Яскрава пташка
Блищить на сонці сніг. Усі дерева давно сплять. А горобина забула зняти червоне намисто. Щодня прилітає до неї снігур. Він ласує ягодами. Сяде на гілочку в гущавині і дзьобає. А на груди снігур почепив червоний фартушок. Між ягідками він мов велика яскрава квітка.

Що за звірок?
У нашому садку живе звірок. Уночі у сіренькому жилеті з голочок він виходить погуляти. Ніжки у нього коротенькі, але бігає спритно. Любить звірок полювати на мишей. У садку він ще збирає яблучка і грушки. Чи здогадалися, діти, хто це?

Жива казка
Настав зимовий ранок. Білий пухнастий сніг тихо падав на землю. Я зайшов до Андрійка та Петруся. Утрьох ми вирішили піти до лісу.
Тихо і гарно було у засніженому лісі. На ялинових вітах ватою лежав сніг. Великі сніжинки звисали з ялинкових гілочок, мов іграшки. Ліс став живою казкою!

Сльозинка
Дмитрик був малим. Він не вмів читати. Казки йому читала бабуся. Тепер хлопчик підріс і навчився добре сам читати. Читає уже Дмитрик бабусі, а вона слухає. Глянув він на неї. А під окулярами у бабусі сльозинка. Це від радості.

Граки
Настала осінь. З дерев осипалося листя. Потім розгулялися дощі. Стало холодно. Жучки і черв'ячки поховалися під корою дерев.
Граки сиділи на тополі. Вони довго про щось кричали. А потім знялись і полетіли в теплі краї.

Квіти
На лузі багато квітів. Ось рожевіє конюшина. Вуглинками у траві горить гвоздика. Повернули біляві личка до сонечка ромашки. Небом дивляться із трави сині дзвіночки. Край доріжки біліє деревій. Ніби райдуга на землі! Милуйся, але не рви. Це краса землі.

Сосна
Навесні Сергійко посадив у землю малесеньку сосну. Хлопчик часто напував її водичкою. Біля сосни зазеленіла ніжна трава. Вранці на неї опускалася роса. Часто Сергійко сидів біля своєї сосни на травичці. Він милувався чудовим деревцем. А ще хлопчик мріяв посадити сосновий ліс.

Калина
Ось і літо. Стало тепло й сонячно. Край лісу зеленіє калина. Незабаром на її гілочках з'являться білі букетики. Це цвіт калини. А чи бачили листочки на ній? Ніби їх майстер вималював.
Калина – чудова рослина. Люблять її в Україні. Це наш народний символ і краса.

Друзі
Тато приніс Сашкові мале зайченя. Таке лякливе!
Чомусь весь час ховається у пазуху і все нюхає. Хлопчик його дуже полюбив. Годував і піклувався про нього.
Дома у Сашка були ще собака Сніжко та кіт Мурчик. Вони подружилися із зайченям.

Весна
Сонечко посилає на землю свої промінці. Почав зникати сніг. Загомоніли веселі струмочки. На дахах будинків плачуть бурульки.
Усі радіють теплу. Дмитрик і Василько пускають на воду паперові човники. Та вночі ще лютує мороз і кидає холодним сніжком. Але весна зиму перемагає.

Чемний хлопчик
Із школи додому Петрик їхав трамваєм. На зупинці до салону зайшов старенький дідусь. У руці він тримав ціпочок. Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Дідусь подякував і сів. Очі Петрика сяяли радістю.

На риболовлі
Хлопчики Андрій і Олег – рибалки. Ось вони поспішають на річку. У руках вудки та баночки з черв'яками.
Тихо біля річки. Навіть хвильок немає. Раптом поплавок Андрійка булькнув під воду. Виплив і знову пірнув. Тягни, Андрію! Той смикнув і вирвав із води великого карася.

Чемний хлопчик
Із школи додому Петрик їхав трамваєм. На зупинці до салону зайшов старенький дідусь. У руці він тримав ціпочок. Петрик швиденько зіскочив зі свого сидіння. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Дідусь подякував і сів. Очі Петрика сяяли радістю.

Помічники
Дід Андрій працює у саду. Він садівник. Але дідусь часто хворіє. Сідає на ослін, дістає ліки і ковтає їх.
Діти вирішили йому допомогти. Відром Сергійко носить воду і поливає маленькі яблуньки. Миколка загрібає садові доріжки. Дід дякує хлопчикам. Восени пригощатиме їх смачними яблучками.

На полі
Настала весна. Почалася кропітка робота на полі. Його зорали трактори. Почали сіяти у м'яку землю зерно. Уже посіяли кукурудзу, овес, ячмінь. Змочить землю дощик, зігріє сонечко. Зазеленіють на полі сходи. А восени люди зберуть урожай. Що літо дало, то зима поїсть. Хтось мудро помітив.

Урок
Проспівав дзвіночок пісеньку на урок. До класу зайшла вчителька Олена Йосипівна. Почався урок рідної мови. Діти охайно і грамотно писали в зошитах. А Софійка розбирала слова на дошці. Усі учні дуже старалися. Учителька була задоволена. Молодці! Веселий дзвоник тепер кликав дітей на відпочинок.

Горобчик
Під дахом хати жив веселий горобчик. Гніздечко зробив із пір'я та соломи. Прийшла весна. У гніздечку з'явилися малі горобенята. Вони голосно пищали. Цілими днями горобець і горобчиха носили їм їжу. Діти Миколка і Тетянка не чіпали пташок. А кіт Мурко скоса на них поглядав.

Злива
Розтопила темна хмара великі крила. Закрила землю від сонечка. Стала стогнати над землею громом, дивитися блискавкою. Із крил стали падати на землю краплі води. Почалася злива з градом. На асфальті підстрибували білі кульки.
Стомилася хмара. Посунула небом далі. Дощ ущух.

Щедрувальники
Святково прибрана хата. Пахне пиріжками і теплим хлібом. Аж ось і щедрувальники із дзвониками і зірками. Вони співають щедрівку. Бажають людям добра і щастя. Господарі частують дітей гостинцями. Потім гурт дітей поспішає до іншої хати.

Восени
Падають із дерев листочки. Лежать у землі й тихо розмовляють. Від цього гомону в лісі буває шарудіння. А зайчик тоді боїться. Насторожився і слухає. Чи не лисичка це? Заховався під кущем і тихо сидить. Чекає зими. Вона накриє листочки сніжком. Вони і мовчатимуть.

Курчатка
У бабусі Клави були кури. Бігають на подвір'ї і гребуться. А одна курка сиділа на яйцях. Це квочка.
Почали лупитися курчатка. Витягла бабуся двох і поклала в коробку від взуття. Сидять, попискують. А квочка їх чує. У яєчку курчата дихали через шкаралупку. От дива!

Насіння
Скоро весна. Мама садитиме город. Сьогодні вона перебирає насіння. На столі коробки, вузлики, пакетики. Я мовчки спостерігаю. Ось великі насінинки гарбуза. Насіння огірків маленьке. На клаптику паперу манюсінькі насінинки помідорів. Усе складено і підписано. Овочі виростуть на славу!

Санітарний день
У п'ятницю в нас санітарний день. Ми йдемо до школи з віниками. А хлопчики несуть і відра.
Після уроків починається прибирання. Я і Катя замітаємо у шкільному дворі доріжки. Вадим і Олег носять сміття. Любимо ми працювати. Тоді у дворі чисто й охайно.

Піклувалася про бабусю
Тетянка любить свою бабусю. Дівчинка завжди їй допомагає. Миє посуд, витирає на полицях шафи порох. Інколи йде за хлібом до крамниці. Та найбільше любить бабуся, коли внучка їй читає. Покладе руку на руку і слухає. Потім вони разом п'ють чай із варенням.

Горобина
Росте край дороги горобина. Навесні вона зеленіє ніжним листячком. Влітку її кетяги набирають соку і червоніють. Та особливо гарна горобина восени. Стоїть, мов дівчина в українському одязі. Червоне намисто, яскравий віночок. Взимку ласують її ягідками багато птахів.
Красиве і корисне це дерево.

Втомлюватись не можна
Я багато читаю різних книжок. Дивлюсь цікаві передачі по телевізору. Але втомлюватись не хочу. Тоді я йду на вулицю і гуляю на свіжому повітрі. Добре відпочину і повертаюся. Непогано і поспати. І апетит тоді кращий.
Особливо багато відпочиваю на канікулах. Але читати не забуваю.

Не бачив коня
Петрик прибіг збуджений додому зі школи і говорить до мами:
 - Мамо, наш вчитель ніколи не бачив коня!
-          Як це ніколи не бачив?
-                      Сьогодні в школі у нас було малювання. Я намалював коня, а вчитель підійшов і запитав: “Що це ти намалював?” – пояснив Петрик мамі.
                                                                    
Запаска
Я поспішаю до школи. По дорозі згадую, чи все поклав у ранець. А от мій товариш Андрій часто забуває ручку. Чим писати? Він повертається тоді на всі боки, просить ручку. Я дістаю запаску і простягаю йому. Запаска - це запасна річ, як у мого тата шини до автомобіля.

Живе срібло
Про конотопських рибалок знають в усіх кінцях України. Сюди по рибу приїжджають і з інших країн.
Велике водне плесо розкинулось за містом. Тут і вирощують рибалки коропів, товстолобиків і щук. За три роки маленький коропець стає кілограмовим красенем. Підстрибують коропи у кузові машини. Ворушиться живе срібло. Вісім місяців щодня ласують люди свіжою рибою. Смачного!

Не злякався
Пішли якось діти до лісу. Було так гарно! Світило сонечко, співали птахи. Назбирали вони грибів, нарвали ягід.
Аж ось над лісом з'явилася хмара. Засвітилась блискавка, розірвався грім. Страшно стало в лісі і темно. Зашумів дощ. Петрик і Тетянка злякалися і розплакались. А Олесь не розгубився. Став шукати стежку. І знайшов. Діти поховалися в хатині лісника.

Рушник
В Україні здавна вишивали рушники. Жодне свято не обходилось без них. Рушники на стінах, на образах, на паляниці хліба. Готуючись до заміжжя, вишивала свої рушники і наречена. У кожній місцевості свої кольори, свої орнаменти.
Рушник – це символ нашого народу, це оберіг роду. І найкращий той, що вишивала мама.

Барвінок
“Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив, а його не займає”. Так про барвінок кажуть люди. Ця рослина зеленіє влітку і взимку по всій Україні. Тому й називають Україну барвінковим краєм. Люблять українці цю рослину. Це наш народний символ. Про барвінок складено безліч пісень.

Хто навчив не лінуватись
Весняного дня бабуся повела Петрика до лісу. Хлопчик не захотів нести їжу. Він був ледаченьким. Тому ніс тільки пляшку з водою.
У лісі вони сіли відпочити. До куща часто прилітала маленька пташка. Кожного разу в дзьобику несла волосинку. Вона будує собі гніздечко. Це працьовита пташка. Петрик від подиву широко розкрив очі. А така маленька! Додому Петрик ніс бабусине пальто.

Шевченків букварик
Усі знають великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він писав чудові вірші про Україну, гарно малював. А ще він написав для дітей букварика. У ньому є азбука, молитви, віршики, прислів'я. Тяжко жилося поету, але він піклувався про бідних дітей.

 Ялинка і горобина
У великому лісі росли поруч ялинка і горобина. Часто між собою вони перешіптувались. На ялинці росли великі, довгі шишки, а на горобині червоні пучки ягід.
Настала осінь. Почало жовтіти й опадати листя з дерев. Пожовкло воно і на горобині. Кожна ягідка зробилася ще червонішою. А ялинка зовсім не змінилася. Глянула вона на свою подругу і не впізнала її. Яка гарна!

Який місяць?
Ночі і ранки стають прохолодними. Люди поспішають викопати городину та посіяти озимину.
Сонечко вже не так гріє. Мандрує в синяві неба біле павутиння. Кличе воно за собою пташині зграї. Відлітає у вирій журавлиний ключ. М'яко стелиться по траві вранішній туман. А у лісі ще зеленіє і цвіте верес. Його ім'ям і названо цей місяць.

Сейм
Між полями і лісами плине синьоокий Сейм. Набирає води у російських озерах і болотах. Сміється з неба сонечко, відпочивають на берегах тихої річки люди. А Сейм поспішає до своєї старшої сестри Десни. Вона його вже чекає. Радіють обоє зустрічі. А далі разом аж до батька Дніпра.

Пролісок
Довго не було тепла. Ночами ще гуляв мороз. Мов розбишака, він морозив розталий за день сніг.
Пролісок довго ждав тепла. Сховався під старим листом і терпів негоду. Нарешті час настав. Весна перемагала всюди. Виглянув він з-під листя, потягнувся стебельцем до сонця. Побачив над собою небесну голубінь. І сам став частинкою неба.

Природа – наш дім
У різні пори року приємно побувати у лісі, на полі, біля річки. Милують око різноколірні квіти на лузі. Корисно вдихати чисте повітря соснового лісу. Чудово відпочити на березі стрімкої річки.
Але всього цього може не бути. Люди знищують ліси, забруднюють річки, руйнують гнізда птахів або знищують рідкісних диких тварин. Зупиніться, люди! Не знищуйте природу! Вона – наш дім!
Де живе сом?
Кожен знає, що риба живе у воді. Але у кожної риби є свої улюблені місця. Та більшість річкових риб полюбляє глибину. Тут спокійніше і їжі більше.
Сом живе у глибокій ямі і спить цілий день. На полювання випливає увечері. Полює сом на менших рибин. Про сома і віршик складено:
Сниться сому поплавок,
Сом сопе на весь ставок!

Липа
Біля двору цвіте липа. Квіти жовтенькі і дуже пахучі. Раді цій порі бджоли. Стара кучерява липа виділяє багато нектару.
А ще липа – лікар. Допомагає людям позбутися застуди. П'ють вони чай з липового цвіту і зміцнюють здоров'я.
Пташкам липа мов матінка. У своїй пишній кроні ховає різне птаство. Усі дякують цьому чудовому дереву. Навіть літній місяць має назву цієї красуні.

Гречаний мед
Стало зовсім тепло. Люди посіяли гречку. Вона зійшла і розрослась. Листя в неї широке, а стебло червоне. Бур'яни біля неї не ростуть. Сама себе гречка від них захищає.
Ось уже викидала цвіт. Усе поле ніби наречена. Пасічники поспішають вивезти вулики. Літають бджілки з квітки на квітку. Збирають солодкий нектар. Незабаром викачають темний гречаний мед. Він корисний і цілющий.

Годівничка
Усюди хазяйнує зима. Вкрила землю снігом, а ріки і озера – льодом. Де пташкам шукати їжу?
Вирішили діти зробити годівничку. Повісили її на дерево та щодня сипали туди корм. Насипали і заховалися. Поспішають до годівнички синиці, пурхають горобчики. А дятлик підкрадається. А потім упаде на годівничку і порозганяє всіх. Сам дзьобає їжу.

Панда
Бамбукового ведмедика називають пандою. Живе цей звір у лісах із бамбуку. Панди їдять молоді паростки цієї рослини. Але пропускають нагоди поласувати і пташками.
Панди – рідкісні тварини. У них цікаве забарвлення. Голова і кінцівки білі, а сама тварина чорна. Важко піймати панду. А ще важче тримати її у неволі.

Ластівки і осінь
Побачили ластівки, як лугами і берегами підкрадається осінь. Почали її благати:
 - Зачекай, осене, ще хоч кілька днів, поки в наших діток крильця окріпнуть.
 - Не можу довго чекати, настає мій час. Он уже на долинах туман стелиться.
Сидить осінь у садку. Як зітхне, так яблука і почервоніють. А ластівки довго та тривожно про щось радились.
 - Прощавай, красуне! Спасибі, що дала час зібратися в дорогу.
Полетіли ластівки далеко за море до молодшої сестри осені – літа.

Осінь
Рання осінь. Ще світить ласкаве сонечко. Та його проміння вже не таке ласкаве і тепле. Пожовкла трава прилягла до землі.
Ліс одягнув яскравий жупан. Від жовтих листочків він здається золотим. Зеленіють лише лісові красуні – ялинки і сосни. Скидає листочки горобина, а ягідки залишає. Це вона у червоному намисті зустрічатиме зиму.

Дніпро
Річка Дніпро найбільша в Україні. Колись була у ньому дуже чиста вода. Кожен хотів пригубити цієї цілющої води.
Сьогодні наш Дніпро вже не такий чистий. Він отруєний байдужими господарями. Дніпро чекає, діти, на вашу допомогу. Якщо ви лікуватимете свою маленьку річку, то здоровішим буде Дніпро.

Травень
Дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. Зеленіє молода травичка. З'явилися перші фіалки. Понад річкою синіють незабудки. Зацвіла запашна суниця. Уже білими хмаринками вкрилася черемшина. Пливе від неї солодкий медовий запах у високе небо. А до гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Пташиний хор заполонив травневий ліс.

Кактус
Любить вирощувати квіти моя мама.
Якось сусідка викинула зів'ялий кактус. Ми його забрали. Приготували для нього грунт. Посадили кактус у дерев'яний вазон, поставили на підвіконня. Через місяць кактус зазеленів. На ньому з'явилися паростки. Потім він почав цвісти. Кожна квіточка мала кілька кольорів. Цвів кактус усього три дні.

Жайворонок
Артем і Віталик пішли за село. За ним біг і кошлатий Баско. Гарно на полі. Світить сонечко, стрибають коники.
Раптом з неба у траву впала грудочка. Діти переглянулися. Баско мерщій туди. А воно пурх з-під ніг. Полетіла у небо пташка. Високо піднялась і повисла над землею. Задзвеніла у повітрі весела пісня жайворонка.

Кульбабка
Наприкінці травня на лузі і вздовж доріг зацвітає цікава рослина. Квіточка у неї жовта, листячко вирізьблене. Це маленька кульбабка. Відцвітає вона і покривається маленькими парашутиками. На кожному парашутику – маленька насінинка. Летить за вітром парашутик, летить і насіннячко. Упаде на землю і проросте.
З'явилося нове сонечко. Нова рослинка.

Небезпечна гірка
Зима для дітей – це велика радість. Ковзанка, льодова гірка, сніговик! Але інколи ці розваги можуть закінчитися нещастям.
Збудували діти гірку біля дороги. Почали з неї спускатися. Та мало не потрапили під колеса вантажівки. Добре що за кермом був досвідчений водій. Він швидко зупинив автомобіль.
На дорогах треба бути уважним. Не наражайте, діти, себе на небезпеку.

Дуб
Завітала зима до лісу. Дивиться, а всі дерева сплять, крім велетня дуба.
-          Чом не спиш? – питає зима у дуба.
-                  Не можу, - відказує той, - бо доглядаю лісових мешканців. У моєму дуплі живе білка, треба її зігріти. Внизу біля стовбура, під осіннім листом, спить їжачок, треба його оберігати. А на моє гілля сідають снігурі, щиглики, синички. Їх треба нагодувати. Тому і не сплю, - зітхає дуб.

Тексти для диктантів та списування із завданням – придумати заголовок

        В Україні живе багато різних народів. У кожного народу є своя мова, по-своєму прекрасна. Ми повинні вивчати і добре знати рідну мову.

        Тануть сніги. Біжать гомінливі струмочки. Видзвонюють краплинами бурульки. Повертаються із теплих країв птахи. В синяву неба глянули блакитні проліски. Іде весна.

        Тихо в лісі. Стрибає зайчик-побігайчик. Раптом зашарудів сухий кущик. Звірок злякався, підвівся на задні лапки й прислухається. В лісі знову тихо. Заспокоївся зайчик і пострибав собі далі.


        Зимовий вечір. Надворі крутить завірюха. Маленька Оленка коло вікна чекає з роботи маму. Аж ось і мама. Оленка радісно махає їй рукою.

        Прийшла чарівниця-зима. Все навкруги біло. Дмуть холодні вітри, кружляють у танку сніжинки. Сосни і ялинки вбралися в пухнасті шуби.

        Жив-був добрий лікар Айболить. Він дуже любив тварин. До лікаря зверталися по допомогу різні тварини. Він вилікував корову, лисицю, вовчицю, ведмедицю, зайчика, жучка, черв'ячка.

        Листопад - останній місяць осені. Дерева вже скинули своє золоте вбрання. Вранці дме холодний вітер. У небі пливуть сірі хмари. Наближається зима. Лісові мешканці заздалегідь підготувалися до неї.

        Чудова дзвінка пісня ллється з блакитного весняного неба. Це співає жайворонок. Він зовсім невеличкий і непоказний. Пір'ячко в нього бурувато-сіре з плямочками. Таке забарвлення допомагає йому ховатися від ворогів.

        На світанковому небі згасли зорі. Полохливий промінь сонця освітив поле. Вузька стежка пролягла серед високого жита. Колоски згинаються під вагою достиглого зерна. Далі стежка веде до до дубового гаю. Там на узліссі росте старий могутній дуб.

        Давно панує зима. Виблискує на сонці сніг. Дерева і кущі стоять голі. Лише горобина в пурпуровому вбранні. Щодня прилітає до неї пустотливий снігур поласувати смачними і корисними ягодами. Сяде на гілочку і дзьобає. Щоб не заляпатися горобиним соком, він почепив собі на груди червоний фартушок.

        Підморозило. Тоненька крига засклила річку й озеро. Це зима настала. Ходить вона долинами і горами. Тихо ступає у велетенських білих валянках. Скрізь свою чарівну картину домальовує.

        Весна. Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої довгі зелені гілки й дивиться у воду. У траві біля самого її стовбура примостила гніздечко маленька пташка. Настала осінь. Позолотилися гілки верби. Пташка раптом зникла. Куди вона поділася?

        Наприкінці квітня в Києві зацвітають каштани. Розливаються їхні  ніжні пахощі. Від вітру тендітні квітки  осипаються  й  білим  серпанком  застилають  бруківку.  Паланням  каштанових  свічок  милуються  в цю  пору  люди.

        Була весна. У лісових хащах іще лежав сніг. На березах набубнявіли бруньки, Зацвіла верба. На галявинах з'явилися перші проліски.

        Настала весна. Сонце зігріло землю. Дерева вже прокинулись від сну. На темних гілках вилискують бруньки. Вони чекають свого часу, щоб викинути ніжні пахучі листочки.

        Перелітні птахи відлітають на зимівлю в теплі краї. Під час перельотів вони легко знаходять дорогу, бо вміють орієнтуватися за сонцем і зірками. Навесні більшість птахів повертається на батьківщину. Вони добре пам'ятають, де гніздилися раніше.

        Зійди у травні на Тарасову гору в Каневі й тебе зачарують співом солов'ї. Це єдине місце в Україні, де живе багато видів соловейків. Вони ніби злетілися в гості до Тараса Шевченка, щоб потішити своїми мелодіями, звеселити його.

        Михайлик завжди допомагає мамі. Після занять у школі він прибирає у своїй кімнаті. Пообідавши, миє за собою посуд. Потім хлопчик готує уроки. Ввечері забирає сестричку з дитячого садка, залюбки грається з нею. Та й вчиться він добре.

        Травень – місяць квітів і пташиних співів. Усе живе радіє теплому сонцю. Літають заклопотані бджоли та інші комахи. Витьохкують у гаях соловейки. Щедро відлічує всім довгі літа зозуля.

        Хотілося мені літо побачити, яке воно. Дідусь обіцяв показати. Цілими днями я ходив сам не свій, коли це вже дід мені літо покаже? Та ось одного разу він сказав збиратися. Вирушили тією дорогою, що веде до поля. Яку ж красу я побачив! Тут і жовтоголові соняхи, й золотоволоса кукурудза, й кучерявий зелений горох, і біла гречка, й море золотавої пшениці. Так ось яке воно, літо.

        Ще дмуть холодні вітри. Лежать замети. Ліси й поля надійно вкриті снігом. Річки й ставки скуті кригою. Лютий ще морозить, ще крутить завірюха. Але з кожним днем сильніше пригріває сонце. Дзвінкіше співають вівсянки, гучніше щебечуть синиці. Весна не за горами. Лютий – кінець зими.

        Як гарно влітку на луці! Повітря чисте, запашне. Під ногами м'яко стеляться шовкові трави. Між ними проглядають дзвоники, ромашки, лучні волошки. Зупиніться і вслухайтеся у звуки довкола. Завзято стрекочуть коники. Тихо гудуть бджоли й джмелі. Десь далеко на краю луки видзвонює косарка.

        Лука простягається аж до річки. Скільки різних квітів між трав! Вітерець гойдає ніжні квітки. Трави вже достигли. Треба поспішати косити сіно. Он торохтить косарка. Покірно падають під її гострими ножами трави. Кущі косарі обкошують косами.

        Дніпро і Десна – рідні брат і сестра. Колись Десні дуже хотілося старшинувати над Дніпром. Вона прудко понеслася до Чорного моря наввипередки з братом. Та хоч як поспішала, Дніпро перегнав сестру, заступив їй дорогу. Стала Десна притокою Дніпра. Влила вона свої води в його могутню течію.

        Гніздо – це пташиний скарб. Він надійно схований у траві чи листі. Яєчка в ньому – як жменя сяючих коштовностей. У гнізді дрімлюги вони білувато-сірі, ніби мармурові, у гнізді славки – переливчасті, як перлини, у гнізді співочого дрозда – схожі на яхонти. Та що яхонти і перли – вони ж неживі. А в яєчках – майбутні пташенята і тисячі їхніх пісень.

        Багато цікавого можна побачити в горах. Уже самим лише виглядом вони зачаровують нас. На світанку або коли заходить сонце гори здаються рожевими, ясного дня – блакитними, в негоду – майже чорними, суворими, неприступними. На їхніх вершинах лежать вічні сніги. На гірських схилах стоять ліси, зеленіють полонини, біжать швидкі струмки. В лісах водяться олені, косулі, дикі кабани, різні птахи.
        
        Одного дня на морі здійнявся шторм. Велетенські хвилі з гуркотом накочувалися на берег. Дрібні бризки маленькими світлячками розліталися в усі боки. Камінчики гучно шурхотіли, перекочуючися то на берег, то в море. Коли шторм затих, Олежко з мамою і татом пішли до моря. Воно було спокійне, немов знесилене. На березі виблискували вмиті хвилями різнокольорові камінчики.

        Великдень, або Пасха, -  найбільше свято православних християн. Його святкують дуже урочисто. Ще напередодні все готове – писанки розмальовані, крашанки пофарбовані, паски попечені. Опівночі з дзвінниці храму, немов з небес, линуть радісні звуки дзвонів. Великодня відправа дуже велична й тривала. Закінчується вона вдосвіта. Тоді святять паски.

        Якось тяжко захворів київський князь Володимир Мономах. Різних знахарів і цілителів запрошували до нього, але ніхто нічим не зміг зарадити. В монастирі поблизу Києва в той час жив чернець Агапіт. Він лікував від усяких хвороб. Покликали Агапіта до Влодимира Мономаха. І сталося диво – князь одужав. Агапіт ніколи не брав ніякої винагороди за допомогу людям. Слава про нього линула по всій землі.

        Малий державний герб України – тризуб. Це дуже давній знак. Він існував на нашій землі вже тисячу років тому. Тризуб був державним символом ще в Київській Русі. Його карбували на своїх монетах великі князі київські Володимир Святославович та Ярослав Мудрий.

        До хліба треба ставитися як до святині. Кожна зернина, кожна крихта є нашим спільним багатством. Ніколи не можна говорити про хліб, що він поганий. Поганого хліба не буває. Є лише невмілі руки, які невдало випекли його. Хліб завжди святий.

        Хлопчик приніс із лісу їжака. Згорнувся їжак в клубочок і притаївся. Підкралася до нього цікава кішка і вдарила його лапкою. Їжаку байдуже, а кішка боляче вкололася й заховалася під стіл. Лиже кішка лапку, а на їжака більше й не дивиться.

        Розтопило сонце снігові замети. Задзюркотіли струмочки. Бадьоро співають пташки. То стишено, то гучно звучать ті пісні ласкавому сонечку. У березах завирували соки. Трава до сонечка потягнулася. Весна прийшла.

        Останній місяць зими – лютий. У цьому місяці вночі дуже сильні морози. Але вдень сонце вже світить яскравіше, сильніше гріє. Тривалість дня протягом місяця збільшується майже на дві години. Незабаром затріпочуть крильми перші весняні гості – шпаки.

        Важко живеться птахам узимку. Діти вирішили допомогти пернатим друзям. У шкільній майстерні вони зробили зручні годівниці. Розвісили їх на деревах і насипали в них корм. Помітили птахи частування і злетілися до годівниць.


        Життя людини завжди пов'язане з рослинами. Ще в сиву давнину люди помітили, що багато рослин мають цілющі властивості. Спочатку відомості про лікарські рослини передавалися з вуст в уста, від покоління до покоління. З розвитком писемності їх стали записувати. Так виникла народна медицина.     

        У Давній Русі дуже поважали книгу. Книжки тоді були рукописними. Багато місяців їх писали книжники розтертими в порошок рубінами і смарагдами. Кожну літеру вони старанно вимальовували, прикрашали орнаментом. У тих орнаментах можна впізнати зображення тварин, рослин, людей.

        Великодня писанка – символ Сонця і весняного пробудження природи. Це розмальоване дерев'яне або пташине яйце. Кожен візерунок на писанці щось означає. Зірка є символом Сонця. Кривуля означає вічність сонячного світла. Люди дарують один одному писанки на знак добрих побажань.

        Свого приятеля Олежка я називаю маленьким другом. А він мене – великим другом. Зустрічаємося ми лише влітку, коли приїздимо в село. Олежка любить ходити зі мною до озера. Ми сидимо в траві й мовчки дивимося на сріблястих зайчиків. Вони весело стрибають по воді. У тиху погоду стежимо за хмарами.

        Вийшов із лісу їжачок побродити. А тут раптом дощ припустив. Линув, наче з відра. Справжня тобі злива. Нікуди дітися їжакові. Скрутився в клубочок, принишк. Та невдовзі дощ скінчився. Заграло в небі сонце. А на голках їжачкових дощинки залишилися. В тих крапельках-дощинках райдуга спалахнула. Іде їжак лісом, райдугу несе.

        Припустив дощ. Всьому живому роздає він свої краплі. Зраділи лісові квіти. Голівки до дощової хмарки підвели. Розщебеталися пташки. Тільки дятел по корі всохлого дуба стукотить. Дощу ніби й не помічає.

        У бабусиному садку на старезній груші жив чорний шпак. Завжди він був заклопотаний. Непосидючий і роботящий, з ранку до вечора господарює, їжу добуває. Сімейку треба нагодувати. А до співів шпак справжній майстак був.

        Восени у кущах поблизу болота діти знайшли журавля. У нього було пере6ите крило. Діти принесли журавля додому. Всю зиму вони його добре доглядали. Журавель став ручним, одужав. Прийшла весна. Ходив журавель по подвір'ю, вгору подивлявся. І ось він побачив у небі журавлиний ключ. Змахнув журавель крильми й полетів своїх доганяти.

Польові цвіркуни відважно захищають свій дім. Вони влаштовують своєрідні бійки. Спочатку про свій напад повідомляють звуковими сигналами. Противники починають штовхатися і потім намагаються один одного куснути. Нарешті хтось із них перемагає.

Навесні ми пішли до лісу. Подихнув легенький вітерець і в лісі заспівали всі дерева. Кожне дерево виводило свою пісеньку. Білокора красуня берізка співала ніжну пісеньку. Своєю мужньою піснею дуб учив нас бути відважними і сильними.

Береза дуже красиве дерево. У неї білий стовбур і зелене листя. Восени з берези падають крилаті насінинки. Вітерець розносить їх по землі. З кожної вкоріненої насінини виросте нова берізка.

Настала весна. Задзюрчали веселі струмочки. З'явилася з-під снігу перша зелена травичка. З синього неба всміхається сонечко. На деревах набубнявіли бруньки. Все навкруги ожило. Прилетіли перші птахи. Ліс одягається в зелене вбрання. Хлібороби розпочали сівбу в полі. Всі радіють весні.

До шкільного подвір'я в'їхала вантажівка. У кузові лежали саджанці фруктових дерев. Веселою юрбою учні кинулися до машини і розвантажили її. Всі саджанці вони перенесли до садка. Там уже були викопані глибокі ями. Школярі посадили в них саджанці. Минуть роки і сад заквітне.


Наші предки використовували кульбабу від багатьох хвороб. Свіжим соком рослини виводять плями на шкірі. Кульбаба поліпшує роботу шлунку. З неї готують смачні салати.

https://youtu.be/Khp_F28xQ1s?list=PLpjP6nb03Z4k5Wdj8qOj3s_o49a0f9qxX


Зразки текстів для диктантів Богдан Хмельницький

      Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець, гетьман України. Він уписав власну сторінку в історію рідного народу, впродовж багатьох років очолюючи його боротьбу проти національного гноблення. Ім’я Хмельницького оспіване у народних думах та історичних піснях.

Вербна неділя

         У вербну неділю існує старовинний звичай приносити додому гілочки верби. Їх святять у церкві. За народними повір’ями гілочки верби оберігають людину від хвороб і лиха. Народ свято шанує це повір’я. 

Вишитий рушник
Вишитий рушник – символ українського народу. Він був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником зустрічали дорогих гостей, виходили в поле чи справляли обжинки. Дівчина подавала рушник на знак згоди при сватанні, молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду. З рушником проводжали в останню дорогу. Вишивали їх різними способами і кольорами. Найчастіше червоним і чорним кольором.

Звичаї українців
Українці мали звичаї в’язати зібраний врожай у снопи. Сніп служив платою робітникам, які наймалися жати чуже жито. Снопи складали в копи. За кількістю кіп рахували врожай. 

Зима
Прийшла зима. Усе в дворі вкрилося білою пухнастою ковдрою. Мороз скував річку льодом. Дерева стоять у пухнастому вбранні. Усі милуються красунею – зимою.

КАЛИНА

    За популярність символ калини не має рівних. Її ім 'ям в Україні названо сотні сіл, вона оспівана в піснях. У народі калина символізує дівочу чистоту, красу, силу життя, людську долю, єдність нації, Батьківщину.

Київ
Київ не знає, не відає сну.   Вночі місто засинає чутливим сном трударя і воїна. Тоді до Києва озиваються повівом вітру, шелестом листу тихі задушевні голоси.
   То прокидаються ті, хто не до кінця пройшов свою ниву, хто недокосив на ній свого жита, хто недоспівав своєї пісні.  Хто впав у грізній січі, загинув у бою за місто, за наш Київ. Прислушайтесь, люди, і ви почуєте задушевну мову вічно живих сердець!


Клен
Проснувся клен. Відчув, що весна наближається. Вона йде полями. А ластівки на крилах несуть її барвисті стрічки. Зітхнув клен, розправив плечі. Зазеленіли на ньому бруньки.

Ліс
Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце. Подихнув легенький вітерець. Всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню, а горобина – сумну. У дуба була мужня пісня, а у верби задумлива. Ось які пісні ми почули.

Любов до Батьківщини
Усе хороше починається з любові. Любов до Батьківщини починається з любові до матері. Від мами ти вперше почув мову своєї Вітчизни. Мати навчила ходити по рідній землі, пізнавати по запаху квіти, по голосу – птахів.

Мак
Здавна в українців мак був оберегом. Його насінням обсипають садибу, людей, худобу. Мак вважається добрим лікарським засобом від безсоння. Його вплітали у віночки дівчата. Маки рясніють на вишитих сорочках та рушниках.
  

Наш парк  
Яка красива наша місцевість. Біля школи росте великий парк. Тут багато дубів, кленів , тополь. Є також веселі берізки, зелені туї і ялинки. Щороку восени і навесні діти нашої школи прибирають парк.  Влітку там ростуть троянди , айстри , тюльпани , півонії. Швидко перелітають з квітки на квітку бджоли . Вони п'ють солодкий сік.НАШ ХЛІБ

      Ти, знаєш що таке хліб? Хліб – це наше життя, наше багатство. Без хліба люди – сироти, а земля – страждальниця. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Шануйте працю хліборобів! Бережіть хліб!

Наші предки

     Ми – українці. А нашими предками були слов’яни. Жили вони спочатку в лісах, полювали на звірів, ловили в озерах рибу. Потім стали розводити худобу, вирощувати хліб. Навчилися всяких ремесел.
     Слов’яни ділилися на окремі племена. Вони згуртувались навколо Києва й утворили свою державу – Київську Русь. 

Пригода Петрика
Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався. Хотів тікати. Раптом до нього притулилося кошеня. Воно підняло голову і жалібно нявчить. Петрик взяв кошеня на руки, розгнівався на собаку і пішов йому назустріч. Собака злякався і утік.

Про матір

    Друга неділя травня – Всесвітній День матері. Ми визначаємо це свято, щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей. У цей день кожна дитина, мала чи велика, звертається до рідної матусі, з вдячністю пригортає до свого серденька , цілує мамині натруджені руки. Україна наша ненька
Ти живеш в Україні. У тому краю, де співають солов’ї і виграють на сонці пшеничні лани. Де веселими хвилями котиться Дніпро. Де виросли Тараса Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Твій рід українській. А ти – українець. Бережи свій рід, свою рідну Україну. 

Україна

    Широко простяглася земля України. Величезні багатства нашої країни. Від краю до краю на її просторах буйно колоситься золотиста пшениця, зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками стрункі соняшники, висока зелень пишної кукурудзи. На степових просторах випасаються великі стада худоби. Запашні сади і зелені городи оточують наші міста і села.
Українська вишивка
Українська вишивка багата на різноманітні орнаменти. Їх народні назви стверджують, що в орнаменті зображені конкретні рослини, тварини, предмети побуту. Найпопулярнішими є хміль, реп’яхи, вишеньки, в’юнок, зозульки, хвильки. 


Український рушник

    Український рушник пройшов крізь віки. Жодне свято не обходилось без рушників.
    Рушники бувають вишивані і  ткані. Кожен куточок України має свої кольорові гами, своє оздоблення рушників.
.

Щедрий вечір
   Здавна в Україні останній вечір під Новий рік зветься Щедрим вечором. У цей вечір маленькі дітки юрбами бігають від хати до хати і виспівують господарям найкращі побажання на Новий рік.
      У щедрівках звучать побажання щастя, багатства, добрих врожаїв. Оспівується також особлива прикмета справжнього господаря дому – його велика гостинність.
 Творчі завдання з української мови для другокласників


ПРАВОПИС СЛІВ
з ненаголошеними [е][и]
Щоб дізнатися як правильно писати слова з ненаголошеними голосними звуками [е] та [и] треба
 • змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Напиклад: зерно́-зе́рна;
 • дібрати синоніми з наголошеним звуком. Напиклад: пеньо́к-пень, риба́лка-ри́бний.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.
Л..бединий – …, в..шневий – …, ц..гляний – …, ч..рвневий – …, бл..скучий – …, п..ро – …, ст…бло – …, кр..ло – …, ч..сло – …, ст..пи – …, гр..би – …, с..ло – …, л..сиця – … .
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.
Кр..хкий – …, гл..бокий – …, в..сна – …, з..ма – …, в..рба – …, в..сло – …, ц..гляний – …, кр..хкий – …, т..мніє – … .
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
З..рно зібране. З..мля йде на спочинок. Т..хенько шумить вітер, співаючи свою сумну осінню пісню. А у садах ще кипить робта. М..довим ароматом пахнуть груші. Ще в..сять на гілках пізні сорти яблук, с..ніють між з..леним листям товстобокі сл..вки, зв..сають в..ликі грона винограду.
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
До с..ла летить ст..повий орел. Він має в..еличезні крила. Одним помахом крил орел піднявся на д..сяток метрів. Х..жак шукає їжу. Пташки поховалися. Стало т..мніти. Орел їжі не знайшов. С..рдитий полетів до моря.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 • Звуки [дз], [дз’] на письмі позначає буквосполучення дз, а звук [дж] – буквосполучення дж.
 • При переносі слів буквосполучення дздж розривати не можна.
 • Буква щ позначає два звуки: [ш] та [ч].
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
Лісові дзвіночки
Дівчинка Олеся була в лісі. Аж чує щось (з, дз)венить. Прислухалася. А то лісові (з, дз)віночки. Хто ж це (з, дз)вонить тими (з, дз)віночками?
(Дз, З)аглядає Оленка в с(и, е)неньку квіточку. Аж там (дз, з)олоті б(дж, ж)ілки-трудівнички солодкий м(и, е)док беруть.
 • Добери і запиши перевірні слова до виділених слів.
 1. Спиши, поділяючи слова для переносу.
Родзинки, кукурудза, сиджу, дзюрчить, подзвонив, ґудзик, бджоляр, джинси.
 1. Прочитай загадки-добавлянки і відгадай їх.
Кличе учнів на урок
гучно й весело …
Вода холодна струменить
усіх нас хоче напоїть.
Воно поблискує, мов скло,
прозоре й чисте …
Біля гаю хатку має
і нектар з квіток збирає.
Кружляє цілий день мала.
Здогадались, хто?…
Над квітками він літає,
гучно крилами махає,
що аж втік метелик.
Ви впізнали, хто це? …
Довідка: джерело, дзвінок, бджола, джмелик.
 • Виконай звуко-буквений аналіз слів-відгадок.
 1. Із поданих слів спочатку випиши ті, в яких букв більше, ніж звуків, а потім – ті, в яких звуків більше, ніж букв.
Джміль, олівець, кукурудза, їжа, лящ, щука, дзиґа, дощ, борщ, малює, джерело.
 1. Прочитай текст і спиши його.
Молоденький щиглик облюбував наш сад. Щовечора прилітав птах і весело щебетав. А потім він зник. Щодня ми виглядали його, та марно. Пройшло декілька днів і щиглик повернувся, але не сам, а з щиглихою. Нашому щастю не було меж. Щебет пташок лунав на весь сад.
 • Підкресли слова з буквою щ.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.
Український віночок – неповторний символ України, а його плетіння – своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля з якими вплітати. Тоді віночок стане оберегом, берегтиме від зла.
До в..ночка вплітают..: мал..ву, чорнобривці, барв..нок, волошку, мак, калину, безсмертник, деревій, незабудки, л..бисток, ромашку, хміл.. . Кожна з цих рослин має л..карські властивості.
 • Спиши другий абзац, уставляючи пропущені букви.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Буква ь позначає м’якість попереднього приголосного звука.
 • Під час переносу буква ь залишається з попередньою буквою.
 • Буквосполучення ьо при переносі розривати не можна.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.
С..годні видався погожий ден..ок. По син..ому небу пливли білі хмаринки. В осінн..ому повітрі літало тонен..ке павутиння. Виводив у парку прощал..ну пісен..ку дрізд.
 1. Запиши слова, і поділи їх для переносу, де це можливо.
Льотчик, льон, сьомий, рульовий, працьовитий, льох, сльози, тіньовий, мальований, польовий, тюльпан, опеньки, лялька, кицька, маленький, мальви.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.
На узбережжі Чорного моря розташовані спортивні табори для школярів. Відпочинок тут поєднують із заняттями фізкультурою та спортом, щоденними тренуваннями. Чисте повітря, фізичні навантаження, плавання, спортивні змагання сприяють зміцненню здоров’я молоді.
 • Випиши слова з подовженими приголосними звуками, поділяючи їх на склади ля переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Утвори та запиши слова, додавши останній склад.
Чита..                         смі..                            вугі..
малюва..                    взу..                            зі..
оповіда..                    пла..                           гі..
навча..                       бага..                          бади..
 • Слова першого стовпчика поділи рисками на склади для переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз слів другого стовпчика.
 • З одним із слів третього стовпчика склади і запиши речення.
 1. Спиши текст, уставляючи слова з довідки.
На … ріс старий дуб. Розлоге … було густо вкрите брунатним листям. Навкруги розносилося його тихе … . Міцне … дуба випиналось із землі, густо вкритої рудим листям та жолудями. Тому дикі кабани часто навідувалися сюди, щоб поласувати смакотою.
Довідка: гілля, коріння, узліссі, шарудіння.
 1. Спиши, вставляючи потрібні букви.
Споживан..я в їжу овочів та фруктів, соків, ягідних морсів сприяє підвищен..ю імунітету людини. Активний відпочинок на свіжому повітрі, регулярні занят..я спортом зміцнюють організм, покращують самопочут..я, запобігають захворюван..ям.
АПОСТРОФ
 • Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки [й’а], [й’у], [й’е], [й’і].
 • Під час переносу з рядка в рядок апостроф не відривають від попередньої букви.
Тренувальні вправи
 1. Прочитай словосполучення. Заміни їх за зразком.
Спів солов’я – …, будинок з дерева – …, грунт з торфу – …, стріха з соломи – …, квакання жаби – … .
Зразок. Спів солов’я – солов’їний спів.
 1. Спиши, вставляючи апостроф, якщо потрібно.
Сім..я, мор..як, пір..я, бур..ян, здоров..я, св..ято, матір..ю, п..ятниця, п..юре, п..ють, п..чиво, в..юн, історі..я, ім..я, здоров..я, верхів..я, р..ятувати, хом..як, бур..як.
 • Слова з апострофом поділи рисками на склади.
 1. Спиши, вставляючи пропущені орфограми.
Подвір..я
Наше подвір..я в..лике. Валер..ян і Улянка випололи на н..ому бур..ян. Потім розбили квітник. Посіяли насі..я квітів. Хлоп..ята розчистили майданчик. Там усі ми граємо в м..яча. Вес..ло і гарно на нашому подвір..ї.
В_села сімейка
Минулої в_сни у нас під дахом оселилася в_села гороб_яча сім_я. Наносили дорослі горо_ці багато пір_їнок і прутиків. Вилупилося у гніздечку п_ятеро голуб_яток. Дз_обики у них жовті, а замість пір_ячка у пташенят тільки ріден_кий пушок.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
ІМЕННИК
Іменники – це слова, які називають предмети та відповідають на питання хто? що?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст
Готується до зими тваринне царство. Роблять запаси білочки й бобри. Облаштовують нори миші й борсуки. Готується до зимової сплячки їжак.
А щодо зайця, то в нього турботи не тільки про житло і їжу, а й про власну шубку – з першим снігом треба міняти сіру на білу, щоб мисливці не вгледіли, щоб лисиця чи вовк не спіймали.
 • Спиши перший абзац. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Випиши з тексту іменники за зразком.
Зразок. (Хто?) Білочки, …, …, …, … .
(Що?) Царство, …, …, … .
 1. Назви предметів заміни за зразком.
Однина          Множина                 Множина                 Однина
гриб                гриби                         зайці                           заєць
кут                  …                               книжки                      …
птах                …                               корови                       …
олівець           …                               огірки                        …
стіл                 …                               зошити                      …
будинок         …
 1. До слів, які відповідають на питання хто? добери слова, які відповідають на питання що?
Зразок. Пекар – пекарня.
Садівник – …, двірник – …, фокусник – …, льотчик – …, майстер – …, шахтар – …, футболіст – …
 1. До слів, які відповідають на питання що? добери слова, які відповідають на питання хто?
Зразок. Ліс – лісник.
Школа – …, море – …, лікарня – …, міліція – …, комбайн – …, бібліотека – …, літак – … .
 1. Спиши, вставляючи потрібні за змістом іменники.
Знову завітала до нас холодна _____. Все навкруги вона вкрила пухнастим _____. Тільки _____ і _____ стоять зеленими. Дуже раді зимі _____ . Вони ліплять снігову _____, катаються на _____ і _____ .
ВЕЛИКА БУКВА ПИШЕТЬСЯ:
 • В іменах, прізвищах та по батькові людей.
 • В кличках тварин.
 • В назвах міст, сіл, річок.
 • В назвах вулиць, площ і майданів.
 1. Утвори назви міст від назв мешканців.
Зразок: Лвів’янин – Львів.
Харків’янин – …, чернігівець – …, одесит – …, донеччанин – …, хмельничанин – … .
 1. Добери по кілька назв до кожної групи слів.
Міста: …, …, …, …, … .
Ріки: …, …, …, …, … .
Села: …, …, …, …, … .
Письменники: …, …, …, …, … .
 1. Прочитай лист дівчинки, яка хоче з тобою познайомитися.
Добрий день! Я – Іринка Петренко. Живу на Хмельниччині, у старовинному місті Кам’янець-Подільський на вулиці Північній. За красу і неповторність моє місто називають перлиною Поділля. Через моє місто протікає річка Смотрич. На її берегах розташовані села Шутнівці, Цвіклівці, Устя.
У мене є подруга Марічка. Вона живе на вулиці Соборній. Ми хочемо з вами товаришувати.
 • За зразком листа, який написала Іринка, склади і запиши свій лист.
ПРИКМЕТНИК
Прикметники – це слова, які називають ознаки предметів та відповідають на питання: який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст.
Обереги – давні добрі символи нашого народу. Їхнє коріння сягає глибини століть. Здавна живуть мамина пісня, татова хата, дідусева казка, бабусина вишивка. Оберігайте традиції минулого! З любов’ю й теплом ставтесь до народних символів.
 • Випиши з тексту іменники, та зв’язані з ними за змістом прикметники за зразком.
Зразок. Обереги (які?) давні, добрі.
Пісня (яка?) …, хата (яка?) …, вишивка (яка?) …, казка (яка?) …, символи (які?) … .
 1. До поданих прикметників, добери антоніми і запиши їх.
Свіжі квіти – … квіти, свіжа сорочка – … сорочка, свіжі новини – … новини, свіжий батон – … батон.
Слова для довідки: зів’ялі, старі, черствий, брудна.
 1. Добери прикметники
На небі світило … сонечко. Раптом насунула … хмара. Пішов … дощ.
Прийшла … весна. Світить … сонечко. Пташки співають … пісні.
Оленка зав’язала … стрічку. У полі зацвіли … маки. У лісі дзюрчить … струмок. Яскраво світить … сонечко. Тарас читав … оповідання.
Скільки в лісі всього цікавого й корисного! У лісі ми насолоджуємося … природою, слухаємо … спів, спостерігаємо за … мешканцями, дихаємо … повітрям, відпочиваємо.
 1. Доберіть прикметники протилежні за значенням.
Далекий – близький, добрий – …, гарячий – …, легкий – …, рівний – …, вузький – …, короткий – …, темний – …, солодкий – … .
 1. Замініть виділені дієслова прикметниками і записати за зразком.
Промінь сонця – сонячний промінь, хліб з пшениці – …, сік з вишні – …, шафа для книг – …, книга з бібліотеки – …, гілка яблуні – …, плаття з шовку – …, одяг на свято – …, дорога через степ – … .
 • Підкресли прикметники хвилястою лінією.
ДІЄСЛОВО
Дієслова – це слова, які називають дії предметів і відповідають на питання: що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що робитиме? що зробить?
Тренувальні вправи
 1. Прочитай текст. Випиши всі дієслова.
Тихо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець. Лісові тварини не бояться снігу й морозу. Одяглися звірятка в тепле хутро, а пташки – в густий пушок, і шукають собі їжу.
Вилізла із нори мишка, озирнулася навкруги. Тихо. Очі сліпить білий сніжок. Поласувала сухим насінням і почала хутро чистити. Раптом стрибнула на пеньок білка з шишкою. Сіла і почала снідати.
 1. Прочитай текст. Поміркуй, які квітучі кімнатні рослини ти знаєш?
Орхідеї потрапили до Європи у вісімнадцятому столітті. Надзвичайна краса квітки і пянкий аромат заворожили усіх. Люди прикрашали орхідеями оселі. Модниці прикріплювали квітку до одягу.
 • Випиши з тексту дієслова до іменників.
Орхідеї (що зробили?)…; краса і аромат (що зробили?)…; люди (що зробили?)…; модниці (що зробили?)… .
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Спиши текст, вставляючи пропущені букви. Підкресли дієслова.
Домашні тварини живут_ з л_диною. Вона піклуєт_ся про них: годує доглядає прибирає за ними. Першим біля людини з_явився собака й охоче взявся допомагати їй на полюва_і, захищати від хижих звірів, стерегти _итло. Він став людині вірним другом.
 1. З’єднай словосполучення лівого стовпчика із словами з правого стовпчика. Запиши 3 з них на власний вибір.
Ходити на голові                             •                      •          соромитися
пекти раків                                       •                      •          дрімати
грати на нервах                                •                      •          дратувати
клювати носом                                 •                      •          бешкетувати
байдики бити                                   •                      •          сміятися
тримати язик за зубами                   •                      •          мовчати
шкірити зуби                                    •                      •          лінуватися
 1. Від іменників утвори та запиши дієслова за зразком.
Праця, письмо, повага, лікар, жарт, сад.
Зразок. Малювання – малювати, …
СЛУЖБОВІ СЛОВА
 • Прийменники – це службова частина мови. Вони служать для зв’язку слів у реченні.
 • До прийменника не можна поставити питання.
 • Прийменники: на, в, із, по, до, у, над, під, від, біля, а, але, і, тому що.
Вивчи вірш
Прийменник – це обманщик рідкий,
До слова липне, як до тітки,
Але стоїть завжди поперед:
У, до, від, над, за, із-за, перед,
Про, понад, через, по, посеред!
Тренувальні вправи
 1. Які слова треба додати до кожної групи, щоб утворилося речення?
Гриби, пенька, їжачок, знайшов.
Навколо, він, голки, сироїжку, велику.
Родини, буде, смачна, їжакової, вечеря.
 • Склади і запиши речення, додаючи потрібні прийменники. Підкресли їх.
 1. Запиши словосполучення, вставляючи службові слова за зразком.
Птахи, дерево; зайчик, ялинка; книжка, портфель; сонце, поле; гриби, ліс; дім, дорога; юшка, риба.
Зразок. Птахи на дереві; …
КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА
 • Спільну частину споріднених слів називають коренем. Такі слова ще називають спільнокореневими.
 • Щоб визначити у слові корінь, потрібно дібрати до нього споріднені слова.
Тренувальні вправи
 1. Спиши. Знайди спільнокоренеі слова. Познач у них корінь.
Петрик дуже любив читати книжки про море. Його цікавило все про морські глибини і життя моряків. Він марив мандрівками серед хвиль. Тому навколишні казали, що в нього морська вдача.
 1. До поданих слів добери спільнокореневі. Познач у них корені.
Зразок. Біда – бідувати – бідний.
Черга – …                              Крик – …
Темнота – …                          Сміх – …
Зелень – …                            Зима – …
РЕЧЕННЯ
 • Речення – це слово, або група слів, що виражають закінчену думку.
 • Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється називається розповідним.
 • Речення, в якому про щось або про когось запитують називається питальним.
 • Речення, у якому висловлюється спонукання до дії (заохочення, порада, прохання, наказ, заклик) називають спонукальним.
Тренувальні вправи
 1. Перебудуй розповідні речення у спонукальні.
Петрик прокинувся. Бабуся прочитала мені казку. Брат навчив мене кататися на роликах. Дорогу переходять на зелений сигнал світлофора. Не можна збирати незнайомих грибів. Не можна галасувати у весняному лісі.
 1. Перебудуй речення так, щоб у них були звертання. Не забудь, звертання виділяються комами на письмі.
Наталка відвідала хвору подругу. Андрійко полив вазони. Діти зробили годівниця для птахів.
 1. Постав питання до виділених слів. Запиши складені питальні речення.
Без труда нема плода. Без вірного друга – велика туга. Діло майстра величає. Здоровя – найдорожчий скарб.
ГОЛОВНІ СЛОВА В РЕЧЕННІ
 • Підмет – це головний член речення, що вказує про кого або про що говориться в реченні.
 • Присудок – це головний член речення, який вказує на те, що робить підмет.
Тренувальні вправи
 1. Спиши, підкресли головні слова в реченнях.
Гаї розвиваються. Садки зацвітають. Кує зозуля на високій березі. Гуде бджола. Мигтять білі метелики над молодою травичкою. Хрущі літають гучливі. Десь у калині тьохнув соловейко.
 1. Підкресли основу речення. Встанови зв’язок слів в кожному реченні.
 • Марійка гарно танцює.
 • У небі гудуть літаки.
 • Батько купив Ользі ковзани.
 • Іванко читає дідусеві казку.
 • Сонячні промінці стрибають у траві.
 • Прийшли кізоньки до швидкої річки.
 • Глибокі нори риє лиска.
 • Над річкою гаснуть золотисті зорі.
 • Люда посадила цибулю на грядці.
 • Над озером розрослися зелені верби.
 • Під старою сосною спить колючий їжак.
 • Зелені галявини вкрились ніжними квітами.
ТЕКСТ
 • Зв’язані за змістом речення, розміщені в логічні послідовності, утворюють текст.
 • Текст складається із зачину, основної частини, кінцівки.
 • Кожна частина тексту починається з абзацу.
 • Текст, у якому описано когось чи щось, називають описом. Текст, у якому про когось чи щось розповідається, називають розповіддю.
Тренувальні вправи
 1. Поділи текст на речення
З неба усміхнулось сонечко прокинулись і заспівали пташки пробудились звірі і комашки усе наповнилось веселим гомоном
Лось лісовий житель він їсть гілки і траву йому потрібна і сіль діти почали носити до лісу сіль вони кладуть її на пеньок на камінь лосі приходять лизати сіль
Діти люблять уроки праці вчителька Ніна Семенівна дала дітям глину вони стали робити іграшки Наталка ліпить лисичку Микола та Євген – кота в чоботях у Тетянки вийшла білочка у класі буде куточок іграшок.
 1. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.
Черепаха відчула тепло. Настала весна. Вона вже багато днів не пила і не їла. Тваринка прокинулась і вилізла з нори. Тому вирушила в дорогу.
Птах зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні.
 1. З деформованих речень скласти і записати зв’язний текст.
осінь, наближалася, швидко;
колір, почали, дерева, на, зелений, змінювати, золотистий;
голоси, лише, чулися, пташок, зрідка, співочих;
до, вони, в, готувалися, краї, перельоту, теплі.
Словникові слова
Алфавіт, Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диван, диктант, дитина, духмяний, дятел, жайворонок, завдання, заєць, календар, килим, медаль, метро, неділя, ознака, помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання, червоний, черговий, черевики, четвер, шофер, ясен

ПАМ’ЯТКА РОБОТИ НАД ПОМИЛКАМИ

2 КЛАС)


1.     Встанови, на яке правило допущена помилка.
2.     Працюй над помилкою за даним алгоритмом.

1. Пропуск, заміна букв.
 Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні. 
2. Перенос слова.
 Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу. 
3. Буквосполучення дж, дз.
 Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів. 
4. Буквосполучення йо, ьо.
 Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка. 
5. Подовження приголосних звуків.
 Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку. 
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.
 Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних. 
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.
 Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного. 
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).
 Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом. 
9. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.
 Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова. 
10. Знаки в кінці речення (. ? !).
 Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
11. Велика буква.
 Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
12. Написання префіксів і прийменників.
 а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами. 
 б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
13. Помилка на невивчене правило.
Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.

Увага!

      Роботу над помилками потрібно виконувати систематично, після отримання перевіреного вчителем зошита. Виписувати виправлені помилки з усіх класних і домашніх робіт, починаючи від останньої виконаної тобою роботи над помилками.


ЗВУКИ І БУКВИ.АБЕТКА.
Диктант1. 1.Записати вірш
 У Оленки коло хати
 Джміль літає волохатий,
 І метелик, і жучок.
 Вони чують дух медовий,
 Бо в Оленки квітничок.
 2.Підкреслити назви комах.
 Назвати у цих словах букви, що позначають голосні звуки. 
3.У слові джміль назвати приголосні звуки.
 4. У слові Оленка визначити кількість складів.
Диктант2. 1.Записати слова в три колонки
 1) з буквою и 2) з буквою і 3)з буквами и, і 
МАМИНІ РУКИ
 Мамині руки-щедрі, робочі- 
        Втоми не знають з ранку до ночі.
 Мамині руки-ніжні і милі - 
       Воду ранкову з криниці носили. 
                            Мамині руки – добрі, ласкаві…, (В. Грінчак)
     Серед моря квітів,
   Серед моря трав 
Весело шуміти
     Молодим вітрам. 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДИКТАНТИ 
1. Ліс-лис.
Лис побіг у ліс. Лити-літо. Настало літо. Почали лити дощі. Дим-дім. Он дім. Над дахом дим.
 2.Сила-сіла.
У Івана сила. Пташка сіла на гілку. Син-сім. У мами сім синів. Сирник-сірник. Смачні сирники. Запали сірник.
 3.Рис-ріс.
 Рис ріс, ріс і виріс. Сито-сіно. У мами нове сито. У лузі скосили сіно. 
СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ
 1.Іра, Іван, Ігор, Зіна, Ліда, Ніна, Ніла.
2.Віра, пролісок, папір, вірш, літак, порічки. 
3.Друзі, зозулі, журавлі, учні, вишні, букварі.
ТВОРЧІ ДИКТАНТИ
1.Скласти словосполучення:
 Ніс-низ, сіра-сіра, місто-намисто, літо-липа, ріка-риба, сіла-сила.
 2. Скласти речення:
 Два відра, хижа видра; суха гілка, гра в гилки; Ірин ніс, відро ніс; віз сіна, віз сіно. 
ВИБІРКОВИЙ ДИКТАНТ
 Джерельце Джерельце під вербою виблискує водою. Прийду до нього й до ладу порозчищаю, обкладу. Все дно камінням обмощу, в пісок ні краплі не пущу. І задзвенить, і заспіва вода джерельна, мов жива.
 1.Пікреслити приголосні.
 2.Назви слова, у яких одна буква позначає два звуки, дві букви позначають один звук.
СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ 
Фазан, хвіст, хворіти, флокси, нафта, хвіртка, хвалько, форма, фуфайка, хвилина, Флот, хвиля.
 1.Записати в дві колонки.
 2.Скласти речення з двома словами на вибір. 
ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ 
1.Дати відповіді на питання: Які комахи дають мед? Які комахи переносять пилок? З чого починається кожна річка? У чому ти завжди побачиш себе? Яка рослина має довгі коси?
        2.Записати звукові моделі слів бджоли і джмелі 
3. Поділити слово для переносу кукурудза.
ПИСЬМО ПО ПАМ’ ЯТІ 
       Щиглі в кущах пищали,
    Щоранку сповіщали: 
            «В кущах вітрище свище,
 Гуляє морозище».
 1.Які звуки позначає буква «ща»
            2.Записати звукову модель слова щиглі
 ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ 
Як хліб росте Навколо села поля ще голі. А одне поле зеленою фарбою залите. Це хліб росте. Зелені паростки кущиками стирчать. Коли ж він встиг вирости? Це озимий хліб- озимина. Його під зиму сіяли минулої осені. Ось і дочекався хліб! Тягнеться до сонця, зеленіє!
 В останньому абзаці підкреслити букви, що позначають глухі приголосні звуки. 
 САМОСТІЙНА РОБОТА 
Щедро світить ясне сонечко. Дихає тепленький вітерець. Дзюркочуть веселі струмочки. Дзвенить спів пташок. Дятел дзьобом стукає по корі дерев. Закувала зозуля. Гарно в лісі весною! 
 1.Дібрати заголовок. 
2.Виписати слово, в якому звуків більше, ніж букв.
 СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ 
 Корінець, олівець, стілець, палець, заєць, хлопець, місяць.
 Підкреслити м`які приголосні.
          Скласти звукову модель слова заєць.
 СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ 
Бруньки, кулька, лялька,дядько, батько, сильний, вільний, бадьорий, польова, сльоза. 
1.Поділи слова на склади для переносу. 
2. Склади звукову модель слова бадьорий. 
ДИКТАНТ 
Травень – місяць квітів і пісень. Усе на землі замаєне зеленню. Усе радіє теплому сонцю. Літають у своїх клопотах бджоли та інші комахи. Витьохкують трелі солов`я. Щедро лічить усім довгі роки зозуля. Цього місяця закінчується навчання у школах. 
1.Дібрати заголовок.
 2.Пояснити написання слів з апострофом та ьо. 
ВИБІРКОВИЙ ДИКТАНТ
Користь від лісу Ліс уміє вітер і воду скоряти. Налетить вітер на узлісся, та не може пробитися в ліс крізь гілля дерев.Проміння сонця не доходить до землі через густе віття.Вода від талого снігу не висихає. Вона повільно іде до коріння дерев і кущів. Затишно пташкам у лісі.Чути їхнє веселе щебетання.
 1.Виписати слова з подовженими приголосними. СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ
 Читання, життя, Катя, волосся, Вася, суддя, обличчя, зілля, галуззя, Ілля, Галя. 
                        1.Підкреслити слова з подовженими приголосними. 
                                  2. Скласти звукову модель слів Галя,Ілля. 
                              3. Поділити для переносу слово читать.
 ВИБІРКОВИЙ ДИКТАНТУ 
Дем`янка є дев`ять кроликів. Живуть вони у дерев`яних клітках. Кролі дають людям м'ясо і м`яке тепле хутро. Дем`янко зі своєю матір`ю дбайливо доглядають тварин. Їм допомагає маленька Мар`янка. Діти годують кроликів овочами і різним бур`яном.
 1.Виписати слова з апострофом. 
2.Підкреслити букви. між якими стоїть апостроф. СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ 
П`ять, дев`ять, десять, б`ють, реп`ях, м’ята, рюкзак, рядно, буряк, бур`ян, буря, пір`я. 
1.Поділити на склади. 
ТВОРЧІЙ ДИКТАНТ 
1.Закінчити речення:
 В`яз – дерево,а в’юн - … В`язь – риба, а м’ята - … Солов`ї – щебечуть, а горобці - … Пір`їна – легка, а камінь - … Найбільше багатство - …
 2.Підкреслити слова з апострофами. 
РЕЧЕННЯ. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ
 Щасливою і красивою людина в праці стає. Щоб доволі мати , треба рано вставати. Маленька праця краще, ніж велике безділля.
 1.Про що говориться в кожному реченні.
 ДИКТАНТ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ
 1.Закінчити речення
 Повіяв холодний … . Насунули сірі снігові … . Посипав лапатий … . Скоро вся земля вкрилася білою … . 
2. СПИСАТИ:
 Випав сніг
 Ой у лісі лист зів яв!
 Білий сніг у лісі впав 
      На дубочки молоденькі, 
  На ялинки зелененькі.
 Біло-біло в лісі стало-
                                Так багато снігу впало! (М. Познанська)
 Скільки у тексті речень? Які це речення?
 ДИКТАНТ
 Наш хліб 
Ти знаєш що таке хліб? Хліб - це наше життя, наше багатство. Без хліба люди - сироти, а земля – страждальниця. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Шануйте працю хліборобів. Бережіть хліб!
 Підкреслити спонукальні речення.
 Зробіть годівниці 
 Взимку бувають сильні морози. Для багатьох звірів і птахів зима- ворог. Дуже глибоко під снігом схована їжа. Птахи і звірі линуть до людських осель у пошуках їжі. Допоможіть братам нашим меншим!
 1. Підкреслити спонукальні речення. 
2.Знайти зачин, основну частину і кінцівку тексту.

Заплету віночок слова